Σχεδιασμός και υλοποίηση Συστήματος ∆ιαχείρισης Συνεδρίου: Τάσος Κολυδάς

Επιμέλεια συνεδριών-προγράμματος: Ίλια Λακίδου

Ηχοληψία, τεχνική υποστήριξη: Μάνος Παραουλάκης

Εικονογράφηση αφίσας: Βάσω Πουρίδου

Συντελεστές video

Μουσική: Μηνάς Ι. Αλεξιάδης

Μοντάζ: Bέρα Καραγιώργου

Επιμέλεια: Κλειώ Φανουράκη

Επιμέλεια εντύπων: Moebius Design