Αίθουσες

Λίστα
Όνομα Είδος Public wi-fi access
204 Αμφιθέατρο full Εμφάνιση
311 Αμφιθέατρο full Εμφάνιση
312 Αμφιθέατρο full Εμφάνιση
313 Αμφιθέατρο full Εμφάνιση
421 Αίθουσα διδασκαλίας full Εμφάνιση
628 Αίθουσα διδασκαλίας full Εμφάνιση
638 Αίθουσα διδασκαλίας none Εμφάνιση
640 Αίθουσα διδασκαλίας full Εμφάνιση
741 Αίθουσα διδασκαλίας limited Εμφάνιση
742 Αίθουσα διδασκαλίας limited Εμφάνιση
812 Αίθουσα διδασκαλίας full Εμφάνιση
823 Αίθουσα διδασκαλίας full Εμφάνιση
916 Αίθουσα διδασκαλίας Εμφάνιση
Aula Αμφιθέατρο full Εμφάνιση