Εισήγηση

Εμφάνιση
id 104
Τίτλος Ασκήσεις φαντασιακού: χορός, χορογραφία και ελληνική εκπαίδευση
Ονοματεπώνυμο Στεριανή Τσιντζιλώνη
Συνεδρία Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ [ 12:00]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Η παρουσίαση αυτή εκκινεί από την άποψη ότι ο χορός είναι «σωματική θεωρία της γνώσης» (Klein) που μπορεί να καλλιεργήσει, προωθήσει και αναπτύξει μια προσέγγιση του ανθρώπου που προσανατολίζεται στην πράξη/δράση. Μια τέτοια προσέγγιση όμως δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η προτεινόμενη εισήγηση αντί να καταδείξει τις δυσκολίες και ελλείψεις, προτείνει έναν προβληματισμό πάνω σε ένα φαντασιακό (imaginary) μοντέλο σχολείου ως μια άσκηση οραματισμού του μέλλοντος. Το μοντέλο προσλαμβάνει την εκπαιδευτική διαδικασία και το περιεχόμενο αυτής ως εκφάνσεις μιας διευρυμένης έννοιας της χορογραφίας: «Χορογραφία δεν είναι η τέχνη της κατασκευής χορών (ένα καθοδηγούμενο σύνολο εργαλείων), αλλά ένα γενικό σύνολο ικανοτήτων που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους παραγωγή, ανάλυση ή οργάνωση. Η χορογραφία είναι μια δομική προσέγγιση στον κόσμο και ο χορός είναι ο τρόπος να γνωρίσει κανείς αυτόν τον κόσμο μέσα στον οποίο διακυβεύεται» (Spångberg 2013). Τι είδους γνώση μπορεί να προσφέρει ένα τέτοιο μοντέλο μέσα από την αστάθεια αλλά και τις δυνατότητες που αναδεικνύει; Ποιά μπορεί να είναι η σχέση του μαθητή, του δασκάλου και της διαδικασίας της διδασκαλίας μέσα από ένα τέτοιο πρίσμα; Πώς μπορούμε να οραματιστούμε τη συμβολή του καλλιτέχνη του χορού και του χορευτικού έργου;

Διάρκεια 20'
Τέχνη Χορός
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Στεριανή Τσιντζιλώνη είναι Καλλιτεχνική Σύμβουλος για το Χορό στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ιστορικός του χορού και ερευνήτρια. Απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Χορού και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης , είναι κάτοχος ΜΑ σε Σπουδές Χορού από το Πανεπιστήμιο του Surrey (με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση) και κάτοχος διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο του Roehampton. Έχει συνεργαστεί με φορείς όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. Ντάνκαν, η Ε.Λ.Σ., ευρωπαϊκά δικτύα όπως το European Dancehouse Network και έχει διδάξει  σε Πανεπιστημιακά τμήματα, σε Επαγγελματικές Σχολές Χορού, και σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Υπήρξε μέλος της ομάδας σχεδιασμού για το χορό στο Πρόγραμμα Μελίνα  (Πιλοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ για την εισαγωγή των καλλιτεχνικών μαθημάτων στην Α’βαθμια Εκπαίδευση 1995-2005), της Επιτροπής Επιχορηγήσεων Χορού του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ, επιστημονικός συνεργάτης του εκπαιδευτικού προγράμματος Σκυτάλη για το χορό στην Α΄βαθμια εκπαίδευση (Ομάδα Creon, Κέντρο Μελέτης Χορού Ντάνκαν). 

Το ερευνητικό πρόγραμμα Dancing National Ideologies: Athens Festival in the Cold War, το οποίο διεξήγαγε μαζί με την Dr Stacey Prickett (Univeristy of Roehampton), υποστηρίχθηκε οικονομικά από το British Academy.

Άθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά. Υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Performance Studies International Manifesto Lexicon.