Εισήγηση

Εμφάνιση
id 139
Τίτλος Η μουσική σε μαθητές με προβλήματα όρασης: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές
Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Τσιμπίδας, Αργυρώ Μπροτζάκη
Συνεδρία ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [ 11:30]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Η μουσική αγωγή τα τελευταία χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς έχει αναγνωριστεί η συμβολή της σε όλους τους τομείς ανάπτυξης τους. Στα άτομα με προβλήματα όρασης, όπου έχουν κυρίαρχη αίσθηση την ακοή, η μουσική παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή τους και υποστηρίζεται ότι μπορούν να αναπτύξουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες μουσικές ικανότητες. Στην παρούσα εισήγηση, θα γίνει μια μικρή αναδρομή στη σημασία του ρόλου της μουσικής στα άτομα με προβλήματα όρασης καθώς και μία γνωριμία με τη Μουσική Σημειογραφία στο σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille (Μουσικογραφία Braille) καθώς και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την ευρωπαϊκή και τη βυζαντινή μουσική. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε κάποιες στρατηγικές διδασκαλίας όπου έχουν υιοθετηθεί από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα της μουσικής σε μαθητές με προβλήματα όρασης σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μία διερεύνηση των σημερινών δεδομένων για το μάθημα της μουσικής αγωγής σε μαθητές με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα

Κωνσταντίνος Τσιμπίδας

Γεννήθηκα το 1977 και μεγάλωσα στην Αθήνα. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (1996-2002). Είμαι κάτοχος Πτυχίου κλασσικής κιθάρας (2004) από το Απολλώνιο Ωδείο και Διπλώματος Βυζαντινής μουσικής (2004) από το Ορφικό Ωδείο. Έχω καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Certificate of Lower in English, 2001 – University of Cambridge) και Άριστη γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille καθώς και της Μουσικής Σημειογραφίας στο σύστημα Braille (Μουσικογραφία Braille). Από το 2001 έως σήμερα εργάζομαι ως καθηγητής μουσικής σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής με μαθητές με προβλήματα όρασης.

Αργυρώ Μπροτζάκη

Γεννήθηκα το 1985 στο Ηράκλειο και μεγάλωσα στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (2003-2008) και εν συνεχεία ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην «Ειδική Αγωγή» στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  του Ε.Κ.Π.Α (2010-2015). Είμαι κάτοχος πιστοποίησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille (ΚΕΑΤ) και κάτοχος βεβαίωσης ολοκλήρωσης Α΄, Β΄ και Γ΄ Κύκλου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Επίσης, είμαι κάτοχος του Ειδικού Αρμονίας (2009) με βαθμό Άριστα από το Εθνικό Ωδείο. Έχω άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Certificate of Proficiency in English, 2008 – University of Michigan) και πιστοποιητικό γνώσης Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ (UNICERT PRIMARY – 2017). Από το 2009 έως σήμερα εργάζομαι ως αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικής σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικότερα από το 2014 σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής με μαθητές με προβλήματα όρασης.