Εισήγηση

Εμφάνιση
id 158
Τίτλος We shall overcome! Αγωνιζόμαστε για την ισότητα μετά μουσικής...: ένα μοντέλο διαθεματικής διδασκαλίας
Ονοματεπώνυμο Καλλιόπη Στίγκα, Χριστίνα Δρακοπούλου
Συνεδρία ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [ 18:30]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Thursday, 11 Oct 2018
Περίληψη

Η πολύχρονη διδακτική μας εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μας επιτρέπει δυστυχώς να επιβεβαιώσουμε ότι με το πέρασμα των χρόνων η αδυναμία της πλειονότητας των μαθητών να συνδυάσουν τις γνώσεις τους και να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους αντλώντας στοιχεία από το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται, οξύνεται. Θεωρώντας πολύτιμη την διαθεματική μέθοδο διδασκαλίας η οποία, αν λάβουμε υπόψη τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα οποία εκπονήθηκαν στα πλαίσια της Πράξης «Νέο Σχολείο- Σχολείο 21ου αιώνα. Νέα Προγράμματα Σπουδών» (ΕΣΠΑ 2007-2013) (http:// iep.edu.gr:8080/index.php/en/menu-erga/menu-co-financed/232-neo-sxoleio programmaspoudon), προκρίνεται κατά πολύ, στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης, θα παρουσιάσουμε μια διδακτική πρόταση διαθεματικής διδασκαλίας μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων της Αγγλικής Γλώσσας και της Μουσικής. Ειδικότερα, με αφορμή το κεφάλαιο Από το Γκόσπελ στο ροκ του μαθήματος της Μουσικής στην Γ’ Γυμνασίου και το κεφάλαιο 2, Idols and their role in society του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στην Γ’ Γυμνασίου, καθώς επίσης και την θεματική ενότητα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Γυναικών του ισχύοντος προγράμματος για την Θεματική Εβδομάδα Σώμα και Ταυτότητα, θα προταθεί η προσέγγιση και διερεύνηση των εννοιών της ‘ισότητας’, της ‘αγάπης’, του ‘σεβασμού’, της ‘διαφορετικότητας’ μέσα από την ανάλυση ειδικά επιλεγμένων λογοτεχνικών (ενδεικτικά αναφέρουμε το ποίημα του Ν. Εγγονόπουλου Στην κοιλάδα με τους ροδώνες) και ‘μουσικοποιητικών’ (ενδεικτικά αναφέρουμε το τραγούδι We shall overcome! σε στίχους Charles Albert Tindley και μουσική Pete Seeger & Joan Baez) τεκμηρίων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών έτσι ώστε να εξαλείψουν κάθε είδους προκατάληψη και φόβο απέναντι στο ‘άγνωστο’, στο ‘ξένο’, στο ‘διαφορετικό’. Στο πλαίσιο αυτής της διαθεματικής διδασκαλίας οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παράγουν, μεταξύ άλλων, πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία νέων τεχνολογιών (όπως μεταξύ άλλων Voki, Audacity, Voicethread, moovly, photostory) και να εμπλακούν σε συνεργασία με μαθητές από σχολεία του εξωτερικού μέσω της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας eTwinning ή στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Καλλιόπη Στίγκα είναι Διδάκτωρ Γραμμάτων και Τεχνών (τομέας Μουσικολογίας) του Πανεπιστημίου Lumière- Lyon II της Γαλλίας (2006) και πιστοποιημένη ‘Επίκουρος Καθηγήτρια’ από το Εθνικό Συμβούλιο Πανεπιστημίων της Γαλλίας (C.N.U) στους τομείς: α) Ιστορία των πολιτισμών- Ιστορία της Τέχνης- Ιστορία της Μουσικής (Τομέας 22) και β) Μουσικολογία (Τομέας 18). Είναι Πτυχιούχος της Σχολής Πιάνου του Ωδείου Αθηνών και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πτυχίο, 1997) και κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών DEA, με ειδίκευση στην «Ιστορική Μουσικολογία», της Faculté de Musique et de Musicologie de l’Université Paris Sorbonne- Paris IV (DEA, 1998). Το 2018 αρίστευσε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ. Για τις ερευνητικές της δραστηριότητες, στις 30-3-2002, της απονεμήθηκε Υποτροφία και Βραβείο από το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου. Από το 1998, διδάσκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως μόνιμη καθηγήτρια Μουσικής. Τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2010 δίδαξε, ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. και το 2010 ως συμβασιούχος Λέκτορας (ΠΔ 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2016 ήταν μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και κατείχε τη θέση της Εισηγήτριας για τη Μουσική. Το επιστημονικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις σχέσεις «ποίησης και μουσικής», «μουσικής και κοινωνίας/πολιτικής». Στο πλαίσιο των ερευνητικών της δραστηριοτήτων, πραγματοποιεί διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημοσιεύει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχει σε διεθνή Μουσικολογικά Συνέδρια (Πορτογαλία, Γαλλία, Λιθουανία, Μεξικό, Καναδάς, Φινλανδία, Λετονία, Σερβία, Μ. Βρετανία, Πολωνία, Βέλγιο, Κύπρος, Τουρκία, Aλγερία, Ρουμανία). Η Χριστίνα Δρακοπούλου είναι Πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο, 1993) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Μεταπτυχιακή Ειδίκευση καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας, 2005) Από το 1999 διδάσκει στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως μόνιμη καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας. Από το σχολικό έτος 2005 υπηρετεί στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, αρχικά με απόσπαση και κατόπιν αξιολόγησης με πενταετή θητεία. Από το 2014, εργάζεται εθελοντικά ως επιμορφώτρια καθηγητών ξένων γλωσσών αλλά και όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle. Το 2015 βραβεύτηκε από το ΙΕΠ για βέλτιστο ψηφιακό διδακτικό σενάριο στην πλατφόρμα Αίσωπος. Συνεργάζεται με το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων φοιτητών του τμήματος (mentoring). Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης και συνεργασίας σχολείων (eTwinning) από το 2014 και έχει βραβευτεί με εθνική και ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας. Στο πλαίσιο του σχολείου οργανώνει και λειτουργεί Όμιλο Αριστείας και Δημιουργικότητας για την Αγγλική Γλώσσα και τον Πολιτισμό. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, με συναδέλφους διάφορων ειδικοτήτων για τη διδασκαλία του διδακτικού τους αντικειμένου μέσα από την Αγγλική Γλώσσα (Content Language Integrated Learning) καθώς και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και σεναρίων για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια και διαλέξεις