Εισήγηση

Εμφάνιση
id 191
Τίτλος Σχολική Ηγεσία και Τέχνες στην Εκπαίδευση: Διαμορφώνοντας μια κουλτούρα συνέργειας των τεχνών σε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο Αντώνιος Κυρμπάτσος
Συνεδρία ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [ 18:30]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Thursday, 11 Oct 2018
Περίληψη

Η εισήγηση μελετά από τη σκοπιά της Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας τη μεταβολή της σχολικής κουλτούρας σε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός Μουσικής σε θέση διευθυντή. Στο πρώτο μέρος αποσαφηνίζονται με βάση τη βιβλιογραφία όροι και έννοιες που δηλώνονται ή υποδηλώνονται στον τίτλο: σχολική ηγεσία, διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, τέχνες στην εκπαίδευση, σχολική κουλτούρα, μεταβολή κουλτούρας, συνέργεια των τεχνών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά του ηγέτη και αναπτύσσεται προβληματισμός σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε ένας διευθυντής δημοτικού σχολείου να μπορεί να θεωρείται ηγέτης.

Το κύριο μέρος της εισήγησης αποτελεί μελέτη περίπτωσης. Ερευνώ με τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης την επιχειρούμενη μεταβολή της μουσικής κουλτούρας της σχολικής μονάδας, στην οποία τοποθετήθηκα ως διευθυντής, κατά το πρώτο έτος της θητείας μου και την επίπτωση αυτής της μεταβολής στη διαμόρφωση της σύνολης κουλτούρας του συγκεκριμένου σχολείου. Η έρευνα, βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στη θεωρία της επιτέλεσης, παρουσιάζει αυτήν την πορεία μέσα από μια διαδοχή επιτελέσεων, με αποκορύφωμα την επιτέλεση στη γιορτή λήξης που αποτελούσε αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στους τρόπους με τους οποίους προέκυψε η συνέργεια των τεχνών, μέσα από τη συνεργασία και τις συγκρούσεις των εκπαιδευτικών. Για την ανθρωπολογικά τεκμηριωμένη ερμηνεία  αυτών των σχέσεων και συγκρούσεων  περιγράφεται η ύπαρξη δασκάλων γενικής παιδείας και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με όρους συγκρότησης πολιτισμικών ταυτοτήτων και συνακόλουθα εξετάζεται η συνύπαρξή τους μέσα σε ένα πλαίσιο δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ετεροτήτων. Το οικείο και το εξωτικό προκύπτουν ως προϊόντα δομικών παραλλαγών στις κατά περίπτωση εκφάνσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Η οργανικότητα των σχολείων και το ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τόσο τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, όσο και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Είναι πάντως πολύ σημαντικό ότι όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές λειτούργησαν ως καλλιτέχνες διαφόρων τεχνών και βίωσαν τόσο στην καθημερινότητά τους, όσο και στο αποκορύφωμα της τελικής επιτέλεσης μια πολυεπίπεδα καλλιτεχνική σχολική πραγματικότητα.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Αντώνιος Κυρμπάτσος, έγγαμος με δυο παιδιά, γεννήθηκε το 1966. Είναι εκπαιδευτικός Μουσικής, διευθυντής σε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και υποψήφιος διδάκτορας στον Τομέα Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Έχει σπουδάσει μουσική στο Εθνικό Ωδείο και έχει λάβει με άριστα τρία πτυχία (Αρμονίας, Αντίστιξης, Κλασσικής Κιθάρας). Έχει πτυχίο του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει επίσης αποφοιτήσει με άριστα από το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΜΜΕ και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής». Γνωρίζει Αγγλικά σε επίπεδο C1 και Γαλλικά σε επίπεδο Β2. Εκπονεί διατριβή με τίτλο: «Σχολική Ηγεσία και Μουσική στην Εκπαίδευση: Μια Εθνογραφία Όψεων της Μουσικής Κουλτούρας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με διευθυντές Εκπαιδευτικούς Μουσικής». Έχει εργαστεί ως καθηγητής κιθάρας στο διάστημα 1985-1994 και ως φιλόλογος (1994-1995). Διορίστηκε ως εκπαιδευτικός Μουσικής το 1996. Έχει συνθέσει πλήθος τραγουδιών, όπερες και ορατόρια για σχολική χρήση και έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα καθώς και μουσικοθεατρικά έργα. Έχει λάβει μέρος σε πολλά χορωδιακά φεστιβάλ με σχολικές χορωδίες. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια (οργανωτής βιωματικού εργαστηρίου, επιτέλεση μουσικοθεατρικού έργου, επιστημονικός ανταποκριτής), σε συνδιασκέψεις (ομιλητής), έχει υλοποιήσει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια. Είναι μέλος της ΕΕΜΑΠΕ.