Εισήγηση

Εμφάνιση
id 286
Τίτλος Η επίδραση της Μουσικής σε παιδί με Εγκεφαλική Παράλυση
Ονοματεπώνυμο Δημήτριος Βουνάσης
Συνεδρία ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [ 11:30]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Η τέχνη στα σχολεία ειδικής αγωγής και εξελίσσεται, γεγονός που διαφαίνεται από τα ερευνητικά δεδομένα και την καταγραφή καινοτόμου υλικού που αναπτύσσεται από τους εκπαιδευτικούς αι συνδυάζεται στα αναλυτικά προγράμματα. Μια από τις τέχνες είναι η μουσική που συνδυάζει εκπαίδευση και ψυχαγωγία, δρα στον ψυχισμό και στην ομαλή κοινωνική προσαρμογή. Η λειτουργία της μουσικής στη γενική και ειδική αγωγή ολοένα και αποκτά το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών κάνοντας αποτελεσματικότερη και πιο δημιουργική την εκπαιδευτική πράξη στο σχολείο. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση για τη μουσική, τη μουσική εκπαίδευση και τη μουσική στην ειδική αγωγή, καθώς και η πρόσφατη μελέτη που αποτέλεσε θέμα μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με σκοπό να διερευνηθεί η επίδραση που μπορεί να έχει η μουσική στην περίπτωση παιδιών με εγκεφαλική παράλυση. Στην έρευνα, η οποία διήρκεσε δύο (2) μήνες, συμμετείχε ένα αγόρι έντεκα (11) ετών με εγκεφαλική παράλυση και συγκεκριμένα, με σπαστική τετραπληγία. Στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης παρατηρήθηκε η συμπεριφορά του και η συμμετοχή του κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Μουσικής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στη διεξαγωγή της έρευνας ήταν μουσικά όργανα. Τα βασικά από αυτά ήταν το πιάνο, η κιθάρα και το τουμπερλέκι, τα οποία χρησιμοποιούνταν σε κάθε μάθημα μουσικής. Τα δευτερεύοντα μουσικά όργανα αποτελούσαν ένα τρίγωνο, μαράκες κι ένα ξυλόφωνο ενώ στη διάρκεια της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε ένα τύμπανο με την μπαγκέτα του. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως η Μουσική μπορεί να επιδράσει θετικά στον κινητικό, στον κοινωνικό και στον επικοινωνιακό τομέα του παιδιού. Τα συμπεράσματα της έρευνας συγκρίνονται με εκείνα παρόμοιων ερευνών και παρουσιάζονται προτάσεις για την ενίσχυση των τεχνών συνολικά στην ειδική αγωγή και πιο στοχευμένα της μουσικής.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Βουνάσης Δημήτριος είναι Δάσκαλος Δημοτικής Εκπαίδευσης και εργάζεται στην Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών στις κοινωνικές υπηρεσίες . Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και τελειόφοιτος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού με κατεύθυνση τον Πολιτισμό και την Πολιτιστική Διαχείριση. Ερευνητικά ενδιαφέροντα αποτελούν η ανάπτυξη δημιουργικότητας και η ενίσχυση των τεχνών στην εκπαιδευτική πράξη, η πνευματική καλλιέργεια μέσω των μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και η ψυχοεκπαίδευση και οι παρεμβάσεις σε ψυχοκοινωνικά φαινόμενα της σχολικής κοινότητας.