Εργαστήριο: καλές πρακτικές

Εμφάνιση
id 36
Τίτλος Η συμβολή των ταινιών μικρού μήκους στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων. Μία διδακτική πρόταση για τη Γ΄ Γυμνασίου
Ονοματεπώνυμο Φωτεινή Μεταξάκη, Ελπινίκη Ταστάνη
Συνεδρία Η 7η τέχνη στην εκπαίδευση [εργαστήρια] [ 09:30]
Αίθουσα 638
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Στο σχολείο του 21ου αιώνα με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας θεωρείται  αναγκαίος ο εμπλουτισμός των εργαλείων και των μεθόδων διδασκαλίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ειδικότερα στη διδασκαλία των  φιλολογικών μαθημάτων. Οι μαθητές ενεργοποιούνται με χαρά  μέσα από  τα πολλαπλά ερεθίσματα της ψηφιακής εικόνας να ασκηθούν στην  κατανόηση και χρήση του λόγου καλλιεργώντας ταυτόχρονα  τη δημιουργική και κριτική σκέψη. Με βάση τα παραπάνω με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μία οργανωμένη διδακτική παρέμβαση στην τάξη με την αξιοποίηση  μιας ταινίας μικρού μήκους στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου. Η συγκεκριμένη διδασκαλία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο  μιας εναλλακτικής προσέγγισης στην σχολική διδασκαλία της 3ης ενότητας(ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ) της Γλώσσας  σε μαθητές της Γ΄ τάξης ημερησίου Γυμνασίου τον Ιανουάριο του 2015 με συνολική διδακτική διάρκεια τρεις ώρες.

Το διδακτικό σενάριο και το τελικό προϊόν των μαθητών έλαβε ειδικό βραβείο πρωτοτυπίας από τη ΔΔΕ Β΄ Αθήνας και  τον έπαινο Transart του Μονάχου Γερμανίας στα πλαίσια του Comenius Regio. Η παρουσίαση της συγκεκριμένης καλής πρακτικής επιδιώκει το σχολιασμό/συζήτηση και αναστοχασμό των ακροατών και όχι τη βιωματική εμπλοκή τους στην παρουσίαση. 

Διάρκεια 45'
Τέχνη Κινηματογράφος
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Φωτεινή Μεταξάκη είναι απόφοιτος του ιστορικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος  Master of Arts   και  Ph.D από  το Classics Deparτment  του University of Cincinnati, USA. Έχει διδάξει σε διάφορα σχολεία (διαπολιτισμικά, μουσικά, γενικά και πειραματικά) . Υπηρέτησε ως σχολική σύμβουλος φιλολόγων στην Εύβοια και σήμερα υπηρετεί ως σχολική σύμβουλος στη Β΄ Αθήνας. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα ιστορικά. Άλλα άρθρα της αφορούν  διδακτικές πρακτικές στην ιστορία και τη γλώσσα με τη συμβολή των τεχνών. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε παιδαγωγικά, ιστορικά  συνέδρια και ημερίδες σε θέματα εκπαιδευτικών καινοτομιών, διαχείρισης κοινωνικής πολυμορφίας στο σχολείο, διδασκαλίας και διδακτικής. Έχει εκπονήσει προγράμματα σπουδών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , υπήρξε κριτής σχολικών εγχειριδίων και συνεχίζει τη συνεργασία της με το ΙΕΠ όσο αφορά τη σύνταξη προγραμμάτων σπουδών σε μαθήματα του Γενικού Λυκείου. Διετέλεσε επιμορφώτρια νεοδιοριζόμενων  εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ  και φοιτητών. Είναι  επιστημονικό και οργανωτικό μέλος  ελληνικών και ευρωπαϊκών διαγωνισμών. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ευρωπαϊκά  εκπαιδευτικά συνέδρια. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγεται η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων μέσω ταινιών μικρού μήκους και animation.

Η Ελπινίκη Ταστάνη με σπουδές στο τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου είναι διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και εργάζεται ως φιλόλογος στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής. Παράλληλα με το διδακτικό της έργο ασχολείται με την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχει πάρει μέρος ως εισηγήτρια σε παιδαγωγικά, ιστορικά και λαογραφικά συνέδρια και ημερίδες. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Ελπινίκης Ταστάνη συγκαταλέγεται η τοπική ιστορία, η καταγραφή προφορικών αφηγήσεων, η έρευνα και τεκμηρίωση αρχειακού υλικού καθώς και η συλλογή και καταγραφή λαογραφικού και γλωσσολογικού υλικού.