Εισήγηση

Εμφάνιση
id 386
Τίτλος Μουσική Παιδεία εντός και εκτός σχολείου
Ονοματεπώνυμο Νίκος Κυπουργός
Συνεδρία ΠΡΩΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ [ 18:00]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Thursday, 11 Oct 2018
Περίληψη
Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα