Εργαστήριο: καλές πρακτικές

Εμφάνιση
id 127
Τίτλος Όταν η τέχνη «πηγαίνει» σχολείο. Η δίκη του Θηραμένη σε θεατρική πράξη
Ονοματεπώνυμο Αλμπέρ-Ντικράν Ματοσσιάν, Μαρία Ζαφειρίου
Συνεδρία Προτάσεις δημιουργικής διδακτικής [εργαστήρια] [ 16:00]
Αίθουσα 628
Ημερομηνία Thursday, 11 Oct 2018
Περίληψη

Η διδακτική πρόταση βασίστηκε στη βιωματική προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και υλοποιήθηκε με εφαρμογή της λογικής του Σχεδίου (Design), όπως αυτό εννοείται από την προσέγγιση των πολυγραμματισμών και της πολυτροπικότητας στην επικοινωνία (Cope & Kalantzis 2000) του μαθητή με το κείμενο. Η αρχαία ελληνική γλώσσα μεταγράφηκε στη νέα ελληνική και μετατράπηκε σε θεατρικό δρώμενο. Ο ρόλος του καθηγητή κατά τη διαδικασία του Σχεδίου ήταν υποβοηθητικός και εμψυχωτικός στο πλαίσιο της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky 1978). Εκπονήθηκε  στην τάξη που μεταμορφώθηκε σε σχολικό εργαστήριο.

Τάξη: Α΄ Λυκείου, τμήμα Α1΄του Πειραματικού ΓΕΛ Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Χρονική Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Αναγκαία προϋπόθεση στάθηκε η εξοικείωση των μαθητών με το αρχαίο ελληνικό κείμενο από το πρωτότυπο, των Ἑλληνικῶν του Ξενοφῶντος και  η ιστορικο-ιδεολογική προσέγγιση της οκτάμηνης διακυβέρνησης των τριάκοντα τυράννων και της δίκης του Θηραμένη.

Λέξεις-φράσεις κλειδιά: παιχνίδι ρόλων, αρχαιοελληνικά γνωστικά περιβάλλοντα, βιωματική πρόσληψη, διαφοροποιημένη διδασκαλία, δραματοποίηση, διαχρονικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες

Διάρκεια 45'
Τέχνη Θέατρο
Βιογραφικό Σημείωμα

ΔΙΓΙΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Φιλόλογος  με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία και Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Εργάζεται στην Εκπαίδευση από το 1982. Διαθέτει πιστοποίηση Α΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Έχει ανακοινώσεις σε συνέδρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις και είναι συγγραφέας βιβλίων. Διαθέτει εμπειρία επιμορφωτή και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες. Οργανώνει προγράμματα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ: Απόφοιτος φιλοσοφικής με μεταπτυχιακό στο Π.Μ.Σ. «Γυναίκες και φύλα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις». 31 χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. Έχει πιστοποίηση Α΄ επιπέδου ΤΠΕ και πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας. Επιμορφώσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Μυτιλήνης, ΟΚΑΝΑ, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Νομαρχιακού ΚΕΚ Λέσβου, Επιμορφώσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Οργανώνει περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα και έργα e-twinning και Comenius.

 

ΑΛΜΠΕΡ-ΝΤΙΚΡΑΝ ΜΑΤΟΣΣΙΑΝ: Μαθηματικός με εμπειρία από το 1998, αρχικά σε ΣΔΕ στη συνέχεια στη δευτεροβάθμια. Έχει υπάρξει εισηγητής σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια. Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Μιλάει γαλλικά, αρμένικα, αγγλικά και λίγα ισπανικά.

 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ: Φιλόλογος με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Εργάζεται στην εκπαίδευση  από το 1995 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ ως επιμορφώτρια  ενηλίκων. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συγγραφή δύο βιβλίων.