Εισήγηση

Εμφάνιση
id 131
Τίτλος Οι προσδοκίες των ενήλικων εκπαιδευομένων στο πεδίο του Πολιτισμικού-Αισθητικού Γραμματισμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Ονοματεπώνυμο Ευαγγελία- Καλλιόπη Κυριτσοπούλου
Συνεδρία Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ [ 09:00]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Η εισήγηση εστιάζει στις προσδοκίες και στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), τα οποία δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού ανθρώπων που δεν ολοκλήρωσαν την τυπική υποχρεωτική εκπαίδευσή τους.

Δεδομένου ότι η φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. εντάσσεται στην τυπική εκπαίδευση, αντίστοιχη με του Γυμνασίου, επικεντρωνόμαστε στον γραμματισμό που στο Γυμνάσιο αποκαλείται Αισθητική Αγωγή και περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και το Θέατρο, με τη διαφορά ότι οι εκπαιδευόμενοι των Σ.Δ.Ε. είναι ενήλικες. Ειδικότερα, η εισήγηση εξετάζει την περίπτωση που η Πολιτισμική - Αισθητική Αγωγή αναλαμβάνεται από εικαστικό καθηγητή/καθηγήτρια.

 

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που βασίστηκε στη συλλογή ερωτηματολογίων από έξι διαφορετικά Σ.Δ.Ε. της Αττικής και από συνεντεύξεις με επιλεγμένους εκπαιδευόμενους του Σ.Δ.Ε. Περιστερίου.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αποκαλύπτουν ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι των Σ.Δ.Ε., παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αποδεικνύουν ότι αγαπούν πολύ το να εκφράζονται καλλιτεχνικά και έχουν πολλές δημιουργικές ιδέες, που είναι πρόθυμοι να τις θέσουν σε εφαρμογή. Με βάση το υλικό που συγκεντρώθηκε, γίνεται μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί η ανάγκη για έρευνα στην περιοχή της Αισθητικής Αγωγής που απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Αν και έχουν γραφτεί πολλές εργασίες για την Αισθητική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, λίγα έχουν συμβεί στην περιοχή των Σ.Δ.Ε. που απευθύνονται σε ενήλικες, με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων έδειξε μέσα από τις απαντήσεις που έδωσε ότι αναγνωρίζει τη σημασία του Πολιτισμικού-Αισθητικού Γραμματισμού και ότι θεωρεί ότι η εικαστική έκφραση δεν είναι μια μοναχική δραστηριότητα, αλλά μια αφορμή για αλληλεπίδραση με τους συνεκπαιδευόμενους, αλλά και με τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Πωλίνα Κυριτσοπούλου είναι υποψήφια διδάκτορας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο διατριβής «Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή: Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και εργάζεται ως καθηγήτρια Εικαστικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι σπουδές της περιλαμβάνουν πτυχίο στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, στην κατεύθυνση της Ζωγραφικής και μεταπτυχιακά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Humboldt Universitaet Berlin), στο Design (Middlesex University) και στις Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).