Εισήγηση

Εμφάνιση
id 161
Τίτλος Εικονολογικές πρακτικές και διδακτική των επιστημών
Ονοματεπώνυμο Ελένη Μαργαρίτου- Ανδριανέση
Συνεδρία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ 12:00]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία υποστηρίζω α) σημειολογικούς τρόπους οργάνωσης της ορολογίας που αφορά στην παρουσίαση και ερμηνεία των εικόνων, β) τη σύζευξη διαφορετικών κριτηρίων για την περιοδολόγηση και τις αναλογίες μεταξύ εικόνων διαφορετικών τόπων και χρόνων, γ) τον τρόπο απορρόφησης και διάχυσης ιδεών από τις εικόνες, δ) τον κοινό τρόπο λειτουργίας εικόνας κειμένου, ήχου κ.ά., ε) τους τρόπους εξήγησης αυτού του γεγονότος, όπως τους εκθέτουν καλλιτέχνες και συγγραφείς διαχρονικά, και στ) το είδος της γνώσης που τελικώς διαχειριζόμαστε μέσα από αυτήν την διαδικασία. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη μεθοδολογία της «διάνοιξης» ενός τεκμηρίου, ώστε να κατανοηθούν αφ’ ενός ο τρόπος που παράγεται, υπάρχει και ενδιαφέρει πολλαπλά, διατοπικά και διαχρονικά, και αφ’ετέρου ο τρόπος που αγωνίζεται σε επίπεδο τεχνοκριτικής να συναντήσει άλλες μορφές τέχνης και ποικίλες τεχνικές και να μετεξελιχθεί από ειδολογική αναπαράσταση σε παραστασιακή επιτέλεση ενός έργου νέου και σύνθετου στο οποίο αναδεικνύεται μία νέα προοπτική του κοσμικού γίγνεσθαι «μικρών και μεγάλων, παλαιών και νεώτερων συνδημιουργών».

Διάρκεια 20'
Τέχνη Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας(1994), καθηγήτρια στο ΠΠΛ Αναβρύτων και ερευνήτρια στην Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (στην εκπαιδευτική και πολιτική φιλοσοφία, και στην λογοτεχνία) στο Παν/μιο Αθηνών, στην Ακαδημία Αθηνών (ανάθεση ερευνητικού έργου), επισκέπτρια ερευνήτρια σε Διεθνή Κέντρα του εξωτερικού με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά έντυπα και μέλος συμβουλευτικών επιτροπών σε διεθνή περιοδκά ( Εργογραφία: www.margaritou.com ).