Εισήγηση

Εμφάνιση
id 178
Τίτλος Προτάσεις διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ονοματεπώνυμο Βασιλική Γεωργουλάκη
Συνεδρία Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ της ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ [ 09:00]
Αίθουσα 313
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Αν και η Ιστορία είναι το διδακτικό αντικείμενο στο οποίο, κατά κύριο λόγο, εντάσσεται η Ιστορία της Τέχνης, είναι βέβαιο ότι είτε αντιμετωπίζεται περιληπτικά, είτε αφαιρείται από τη διδακτέα ή και τη διδαχθείσα ύλη. Σε ένα πρώτο επίπεδο, λοιπόν, η εισήγηση περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης της Ιστορίας της Τέχνης και την ένταξη τους στην εκάστοτε διδακτική ενότητα. Στόχος είναι να συνδεθούν τα έργα με τον ιστορικό χώρο και χρόνο της δημιουργίας τους και να μας επιτρέψουν πρώτα την αισθητική τους απόλαυση και βεβαίως την ‘’ανάγνωση’’ του γεγονότος. Με παραδείγματα, όχι εξεζητημένα, αλλά απλά, σαφή, γνωστά και με συγκεκριμένο σχολιασμό πιστεύουμε ότι εξομαλύνεται η προσέγγιση. Σε επόμενο στάδιο πιο εξειδικευμένη προσέγγιση μπορεί να γίνει σε δραστηριότητες, όπως ο Όμιλος Αριστείας και Δημιουργικότητας με τίτλο ‘’Τέχνη και Πολιτισμός’’ , που λειτουργεί στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας. Η επιτυχημένη λειτουργία του πολλά χρόνια μας έχει δείξει ότι οι μαθητές πιο στοχευμένα και χωρίς το άγχος της αξιολόγησής τους, όπως στο πρωινό πρόγραμμα του σχολείου, έρχονται σε επαφή με βασικές έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης, εξοικειώνονται και εκπαιδεύονται στην παρατήρηση του έργου, σχολιάζουν, προβληματίζονται. Οι ενότητες οργανώνονται θεματικά και εξελικτικά.

Η εισήγηση θα αποτελείται από δύο μέρη, με προτάσεις για το μάθημα της Ιστορίας και με δείγματα εργασίας στον Όμιλο. 

Διάρκεια 20'
Τέχνη Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Βασιλική Γεωργουλάκη : Φιλόλογος, απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, με 1ο D.E.A. στη ‘’Διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης στη Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία’’ και 2ο D.E.A. στη Βυζαντινή Αρχαιολογία, και τα δύο από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (U.S.H.S). Υπηρετεί στη β/βάθμια εκπαίδευση 25 χρόνια και τα τελευταία 20 στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας. Στη διάρκεια της θητείας της έχει διδάξει σε Γυμνάσια και Λύκεια κάθε χρόνο Ιστορία, εντάσσοντας στη διδασκαλία της την Τέχνη. Επίσης έχει διδάξει Ιστορία της Τέχνης σε Πολυκλαδικό Λύκειο. Έχει εκπονήσει πολλά Πολιτιστικά  Προγράμματα και τα τελευταία 8 χρόνια είναι υπεύθυνη του Ομίλου ‘’Τέχνη και Πολιτισμός’’, με θέμα την Τέχνη, κυρίως ζωγραφική, γλυπτική και αρχιτεκτονική, εξελικτικά από την Προϊστορία μέχρι τα σύγχρονα ρεύματα. Αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018. Πλέον το αντικείμενο θα προσεγγίζεται θεματικά. Σε αυτόν τον Όμιλο συνεργάστηκε με την κυρία Μαρία Φωκά, φιλόλογο στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας.