Εισήγηση

Εμφάνιση
id 18
Τίτλος Αξιοποιώντας τη ζωγραφική στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Διδακτικές εφαρμογές.
Ονοματεπώνυμο Στέλλα Νάκη
Συνεδρία ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [ 15:00]
Αίθουσα 312
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Η αξιοποίηση της ζωγραφικής στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας αποβαίνει ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τον διδάσκοντα όσο και για τον μαθητή, ενώ διδακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως.  Αρχικά, η προβολή πινάκων ζωγραφικής μπορεί να ενταχθεί και στα τρία στάδια/φάσεις της διδασκαλίας (πριν την ανάγνωση, φάση της κυρίως ανάγνωσης, μετά την ανάγνωση) ανάλογα με την σκοποθεσία και τα προσδοκώμενα – κάθε φορά –μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, είναι δυνατό ολόκληρη η διδασκαλία να βασιστεί  σε συνεξέταση ενός έργου ζωγραφικής και ενός λογοτεχνικού κειμένου που συνομιλούν, ώστε ο μαθητής να παρατηρήσει τους διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης του μηνύματος από μία άλλη μορφή τέχνης.  Η αξιοποίηση της ζωγραφικής στο μάθημα της λογοτεχνίας,  φωτίζει, επίσης, ποικίλες πτυχές του λογοτεχνικού κειμένου, βοηθά στην ευχερέστερη οικειοποίηση του από τον μαθητή, ενώ γενικότερα συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργειά του. Τέλος, η ανάθεση στους μαθητές ως εργασία να αποδώσουν ζωγραφικά το περιεχόμενο του λογοτεχνικού κειμένου που μελέτησαν αποτελεί έναν δημιουργικό τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν το πώς προσέλαβαν το κείμενο. Με την παρούσα εισήγηση επιδιώκουμε να διεξέλθουμε όλες τις παραπάνω  πτυχές του θέματος δίνοντάς για καθεμιά από αυτές συγκεκριμένα διδακτικά παραδείγματα.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Στέλλα  Σπ.  Νάκη είναι φιλόλογος, Διδάκτωρ Διδακτικής της Λογοτεχνίας και διδάσκει στο Α΄ Αρσάκειο Γ.Ε.Λ. Ψυχικού. Μετά τις προπτυχιακές σπουδές της στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ακολούθησε, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,  μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο θεματικό πεδίο «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης» και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο ίδιο τμήμα με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία ως μάθημα επιλογής στο Ενιαίο Λύκειο». Συνεργάστηκε με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τη  σύνταξη και εφαρμογή διδακτικών σεναρίων με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Αποτέλεσε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Αξιολόγηση της Λογοτεχνίας του Γενικού Λυκείου (2014-2015) και για την Αξιολόγηση Υπάρχοντος Εκπαιδευτικού Υλικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τη Λογοτεχνία Γυμνασίου (2014- 2015). Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και  έχει δημοσιεύσει άρθρα με  θέμα τη Διδακτική της Λογοτεχνίας.