Εισήγηση

Εμφάνιση
id 19
Τίτλος Ευ δημιουργείν: έρευνα δράσης – μελέτη περίπτωσης
Ονοματεπώνυμο Βασιλική Πετρά
Συνεδρία ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ 18:30]
Αίθουσα 313
Ημερομηνία Thursday, 11 Oct 2018
Περίληψη

Στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2016-2017, σε Ημερήσιο Ενιαίο Λύκειο, υλοποιήθηκε η διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου μέσα από καινοτόμο πρόγραμμα. Αφορούσε την ενότητα Τα Φύλα στη Λογοτεχνία και Παράδοση και Μοντερνισμός και η διεξαγωγή του στηρίχτηκε σε διδακτικό σενάριο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το εν λόγω πρόγραμμα βασίστηκε στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή, την προβολής της ταινίας Νύφες και την εικαστική απόδοση «προσώπων» που γνώρισαν οι μαθητές στα υπό πραγμάτευση λογοτεχνικά κείμενα και την ταινία με τη ζωγραφική.  Βασική στόχευση του διδάσκοντα ήταν η ενεργός συμμετοχή όλων των μαθητών, κυρίως εκείνων που υπολείπονται στον τυπικό σχολικό γραμματισμό, έχουν ροπή στην τέχνη, αλλά η καλλιτεχνική τους έκφραση εξοβελίζεται από το σχολικό πρόγραμμα. Ακόμη, η γενικότερη εξωτερίκευση της δημιουργικότητας από μέρους των μαθητών, η βίωση της μαθησιακής διαδικασίας ως απόλαυσης και η απελευθέρωση της αποκλίνουσας σκέψης τους. Οι μαθητές εκφράστηκαν μέσα από ατομικές και ομαδικές εργασίες,  που εκπονήθηκαν εργαστηριακά στο σχολείο και κατ’ οίκον – συνολικά τριακόσια γραπτά κείμενα και εβδομήντα ζωγραφικά. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος ακολούθησε το μοντέλο οργανωσιακής μάθησης των κύκλων ποιότητας του Deming (plan/do/check, act) και της σπειροειδούς διαδικασίας σχεδιασμός-δράση, αξιολόγηση-στοχασμός των Lewin και Kemmis. Παρακολούθησε επίσης τα στάδια της δημιουργικής εργασίας σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (προετοιμασία, ενεργοποίηση, στοχασμός, έμπνευση, επαλήθευση, επικοινώνηση, επικύρωση). Η έρευνα δράσης – μελέτη περίπτωσης αξιολογήθηκε με την αξιοποίηση Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου, ημιδομημένων Συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την ερμηνευτική φαινομενολογική μέθοδο. Οι μαθητές παρουσίασαν τα έργα τους στους συμμαθητές τους μέσα στην τάξη και στο σχολείο και ανατροφοδοτήθηκαν αμοιβαία για αυτά. Οι τελικές τους εργασίες και τα κριτικά τους σχόλια συμπεριλήφθηκαν σε ψηφιακό βιβλίο.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Είμαι 51 έγγαμη, έχω δύο κόρες και εργάζομαι ως φιλόλογος εδώ και 25 χρόνια στο Δοξάτο Δράμας, όπου και ζω. Η φιλολογία είναι για μένα ένας Παράδεισος που χωράει το όραμά μου για την εκπαίδευση, τα παιδιά-μαθητές, την προσωπική μου ανάπτυξη, τον άνθρωπο γενικά. Είμαι οπαδός  της εποικοδομητιστικής (βιγκοτσκιανής) προσέγγισης, όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία. Εργάζομαι στο ίδιο σχολείο τα τελευταία 20 χρόνια. Οι σπουδές μου εκκίνησαν από την Αρχαιολογία και την Ιστορία, συνεχίστηκαν με τη Λογοτεχνία και πλαισιώνονται από τη μουσική, το θέατρο, τον χορό και τη δημιουργική γραφή. Αγαπώ το Θέατρο – συνεργάζομαι με το Θέατρο για την Εκπαίδευση, μελετώ Ειδική Αγωγή, Προφορική Ιστορία, τη Μουσειοπαιδαγωγική, οργανωσιακά θέματα της εκπαίδευσης, την ψηφιακή αφήγηση. Έχω θέση ευθύνης σε Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (Γρηγόρης Πεντζίκης) και μοιράζομαι τις θεατρικές ανησυχίες των μαθητών σε Όμιλο δημιουργικής έκφρασης. Η εμπλοκή μου «εκ των έσω», σε ρόλο συντονιστικό στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μου προσπόρισε εμπειρίες σημαντικότατες και μια άπωση προς το τυπικό και το ορισμένο. Παράλληλα, ενίσχυσε τη – μάλλον φυσική μου ροπή – προς το δημιουργικό. Ολοκλήρωσα το Μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτομία στην Εκπαίδευση του ΑΠΘ και φοιτώ στο τμήμα Δημιουργική Γραφή του ΕΑΠ.