Εργαστήριο: καλές πρακτικές

Εμφάνιση
id 201
Τίτλος Από το κείμενο στη δράση: Οι τέχνες ως μέσα δραματοποίησης της Ελένης του Ευριπίδη.
Ονοματεπώνυμο Αικατερίνη Πιτρόπου
Συνεδρία Δραματοποίηση και αρχαίο δράμα [εργαστήριο] [ 15:30]
Αίθουσα 812
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Η διδασκαλία της δραματικής ποίησης στο Γυμνάσιο προσφέρει γόνιμο έδαφος για την εφαρμογή των θεωριών της σύγχρονης παιδαγωγικής μέσω του συνδυασμού διαφορετικών μορφών τέχνης. Καταρχάς, το λογοτεχνικό κείμενο καθεαυτό συνιστά εκείνη τη μορφή τέχνης που συμβάλει στην καλλιέργεια  της βιωματικότητας και ωθεί στη διερεύνηση, καθώς αποτελεί «ένα δυναμικό πεδίο ανάπτυξης σημασιακών σχέσεων που έχει αφενός  τους κοινωνικούς προσδιορισμούς του, αλλά διατηρεί έναν πυρήνα αυστηρά υποκειμενικού βιώματος που ανοίγει για τον αναγνώστη ένα πεδίο σημασιοδοτικών λειτουργιών.»(Καψωμένος 1990) Ο δε θεατρικός χαρακτήρας του κειμένου εμπεριέχει την αρχή «μανθάνειν δια του πράττειν» (Dewey ), καθώς  οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να  μετουσιώσουν το θεατρικό λόγο σε δράση και εικόνα, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά όλες τις υπόλοιπες μορφές τέχνης, ανάλογα με τις ικανότητες και τις κλίσεις τους(τύποι πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner) και διατηρώντας παραλλάσσοντας ή καταργώντας τις ειδολογικές του συμβάσεις .Οι πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες του αρχαίου δράματος (θεωρία της πρόσληψης, Jauss 1995 ) ωθούν σε ισάριθμες δυνατότητες  αναπαράστασής του, ενώ ο διαχρονικός χαρακτήρας του αρχαίου δράματος τους επιτρέπει να επιχειρήσουν τολμηρές αναγωγές σε οποιοδήποτε σημείο της  ιστορίας, αξιοποιώντας τις πληροφορίες από την ιστορία της τέχνης  και καλλιεργώντας κατά αυτό τον τρόπο την αισθητική τους και τη δημιουργική τους φαντασία. Τέλος, καθίσταται αυτονόητο ότι η ολιστική προσέγγιση του αρχαίου δράματος επιτάσσει τη συνεργασία τόσο των τεχνών, όσο και των φορέων τους: των καθηγητών ειδικοτήτων που λειτουργούν ως εμψυχωτές και των μαθητών, ο οποίοι καλούνται να επιλέξουν την ομάδα εργασίας τους, απολαμβάνοντας τα οφέλη της συλλογικότητας και συνάμα της κριτικής αυτενέργειας.

Διάρκεια 90'
Τέχνη Θέατρο
Βιογραφικό Σημείωμα

Φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δ..Ε.  με θητεία στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, μέλος ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων και θεατρικού εργαστηρίου. Ενασχόληση με το θέατρο στην εκπαίδευση μέσω μαθητικών θεατρικών ομάδων- ομίλων. Παρακολούθηση σεμιναρίων για τη δραματοθεραπεία και τις τεχνικές δραματοποίησης κειμενων.  Συμμετοχή ως ομιλήτρια  σε συνεδρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων.