Εισήγηση

Εμφάνιση
id 238
Τίτλος Το παρόν και το μέλλον της θεατρικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ονοματεπώνυμο Μαρία Κλαδάκη
Συνεδρία ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ [ 09:00]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Διεθνείς και ελληνικές ερευνητικές μελέτες επισημαίνουν την συμβολή της τέχνης του Θεάτρου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως στην ανάπτυξη της αισθητικής αντίληψης, στην καλλιέργεια της  ανθρωπιστικής παιδείας, στην τόνωση της συνείδησης ενεργού πολίτη και στη προσέγγιση θεμάτων πολιτισμικής ετερότητας. Παράλληλα ερευνητικές εφαρμογές καταδεικνύουν πως τεχνικές του δράματος στην εκπαίδευση λειτουργούν ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας στη σχολική τάξη ενισχύοντας την δημιουργική σκέψη, την καινοτομία και την φαντασία των παιδιών. Ωστόσο, στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα το αντικείμενο της θεατρικής αγωγής συρρικνώνεται ή και παραλείπεται από το σχολικό πρόγραμμα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η παρούσα εργασία εξετάζει τα αναλυτικά προγράμματα του δημοτικού σχολείου που αφορούν τη θεατρική αγωγή και παράλληλα παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου που αναδεικνύει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών/τριών του δημοτικού για το θέατρο. Στα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον των παιδιών για την θεατρική τέχνη και προβάλλεται η αναγκαιότητα επανεξέτασης της πολιτικής που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια για το μάθημα της θεατρικής αγωγής στο ελληνικό σχολείο

Διάρκεια 20'
Τέχνη Θέατρο
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Μαρία Κλαδάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα  ειδίκευσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όπου εκπόνησε διπλωματική εργασία με θέμα το θεατρικό παιχνίδι. Ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα διδακτορικής διατριβής τις διαφυλικές σχέσεις στη Θεατρική Αγωγή. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι σχέσεις των φύλων στο θέατρο για παιδιά και νέους, η ιστορία του παιδικού θεάτρου στον ελλαδικό χώρο, οι εφαρμογές του θεάτρου ως εργαλείου μάθησης στη διδασκαλία κ.τ.λ. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων