Εισήγηση

Εμφάνιση
id 277
Τίτλος Η διεπιστημονικότητα ως προϋπόθεση για την καλλιτεχνική ανάπτυξη των μαθητών: παραδείγματα παραστάσεων μέσα από Πολιτιστικά Προγράμματα του Μουσικού Σχολείου Ρόδου
Ονοματεπώνυμο Ανθούλα Κολιάδη-Τηλιακού
Συνεδρία ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ [ 18:30]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Συχνά, η καθημερινή διδακτική πράξη «επικαλείται» τις Τέχνες με σκοπό να επαναπλαισιώσει και να επαναπροσδιορίσει εκπαιδευτικές διαδικασίες «συνέργειας» μεταξύ τους. Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης μέσα από τις τέχνες ως απαραίτητη για την εκμάθηση των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, αλλά και την προσέγγιση της ίδιας της τέχνης καθαυτής μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την αισθητική απόλαυση και την καλλιτεχνική έκφραση. Δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, η έκφραση, η κριτική σκέψη, αλλά και η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελούν μερικά μόνο από τα οφέλη της εφαρμογής σχολικών προγραμμάτων που εμπεριέχουν τις τέχνες σε καθημερινή βάση. Επίσης, έχει τονιστεί η σημασία της διαθεματικής προσέγγισης διαφόρων εννοιών μέσα από ποικίλα γνωστικά αντικείμενα εμπλουτισμένα με στοιχεία από τις τέχνες για τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την επίτευξη της λεγόμενης «ολιστικής» εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία στοχεύει: α) να σκιαγραφήσει τον παιδευτικό ρόλο που διαδραματίζει η τέχνη, και ειδικότερα η μουσική ως αναπόσπαστο στοιχείο του καθημερινού αναλυτικού προγράμματος των Μουσικών Σχολείων και β) να αναδείξει το λειτουργικό ρόλο της στη συνύπαρξη και διαπλοκή με άλλες τέχνες και γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο Πολιτιστικών Προγραμμάτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επιπλέον, γ) επιχειρείται μαι συνοπτική παρουσίαση στοιχείων, δεδομένων και μεθοδολογιών που ακολουθήθηκαν κατά την υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, τα οποία έχουν τη δυναμική να  μεταμορφωθούν σε καλλιτεχνική έκφραση-παράσταση με τη βιωματική και δημιουργική εμπλοκή των μαθητών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος για μια ολοκληρωμένη γνωστική, κοινωνικο-συναισθηματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη των μαθητών και την αναγκαιότητα ύπαρξης των Τεχνών για ένα μελλοντικό σχολείο δημιουργικό και πάνω απ’ όλα, δημοκρατικό.

 

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ανθούλα Κολιάδη-Τηλιακού είναι Διδάκτορας Μουσικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.. Τίτλος Διατριβής: «Μουσική Αυτοαντίληψη, Αυτοεκτίμηση και Κοινωνική Συμπεριφορά Παιδιών Σχολικής Ηλικίας». Ταυτόχρονα, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου ΜΑ in Music Education από το Πανεπιστήμιο του Reading της Μεγάλης Βρεταννίας με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.. Επίσης, είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.. Παράλληλα, είναι Πτυχιούχος Πιάνου του Εθνικό Ωδείου και Διπλωματούχος Φούγκας του Ελληνικού Ωδείου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγήτρια Πιάνου (Μουσικό Σχολείο Ρόδου), έχει διατελέσει καθηγήτρια Μουσικοκινητικής Αγωγής (Ελληνικό Ωδείο), μουσικοπαιδαγωγός σε παιδικούς σταθμούς, συνεργάτης-εμψυχώτρια στο Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ», καθηγήτρια Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία, Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εισηγήτρια σε σεμινάρια, εργαστήρια και Συνέδρια της Ε.Ε.Μ.Ε. και της Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. και εκπονήτρια στα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία του Πιάνου στα Μουσικά Σχολεία. Τέλος, έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει οργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, ερευνητικές εργασίες, Πολιτιστικά Προγράμματα και εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου της.