Εργαστήριο: καλές πρακτικές

Εμφάνιση
id 28
Τίτλος P for Poetry in the English Classroom
Ονοματεπώνυμο Μαρία Στάμου
Συνεδρία Τέχνη και διδασκαλία της ξένης γλώσσας [εργαστήριο] [ 16:00]
Αίθουσα 812
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Στόχοι του βιωματικού σεμιναρίου:

 1. Να παρουσιαστούνε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, σε σχέση με τη διδασκαλία της Ποίησης ως μορφής Τέχνης στην τάξη των αγγλικών ως ξένη γλώσσα & να δοθεί πλήθος διδακτικού υλικού & σχέδια μαθημάτων για μελλοντική χρήση.
 2. Να έρθουν οι καθηγητές/τριες της αγγλικής γλώσσας σε επαφή με τα διάφορα είδη ποίησης, όπως: multisensory poems, acrostic poems, diamond poems, haiku poems, list poems, recipe poems, limericks, shell poems, picture poems, narrative poems, poems from existing poems.
 3. Να δοθούν νέα διδακτικά εργαλεία στους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 για να ενσωματώσουν την ποίηση στη διδασκαλία των αγγλικών (γραπτού & προφορικού λόγου, ακουστικών ικανοτήτων) με σκοπό να κινητοποιήσουν τους μαθητές, να τους δώσουν τα ερεθίσματα για αυτοέκφραση & να αποφύγουν τη μονοτονία στη διδασκαλία.
 4. Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί αγγλικής σύγχρονους & αναγνωρισμένους Βρετανούς ποιητές, όπως η Carol Anne Duffy & o Benjamin Zephaniah (Ποίηση για εφήβους & παιδιά, αυθεντικό κι ελκυστικό υλικό για την τάξη των αγγλικών που χρησιμοποιείται ευρέως στα προγράμματα σπουδών της Μ. Βρετανίας).
 5. Να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν & να ανταλλάξουν απόψεις με τα άλλα μέλη του σεμιναρίου & τέλος να μπουν οι ίδιοι στη θέση του μαθητή & να συνθέσουν ένα δικό τους ποίημα.
 6. Να παρουσιαστούν δείγματα δουλειάς, δηλ. ποιήματα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων, τα οποία έγιναν με αφόρμηση Σχέδια Μαθημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
Διάρκεια 90'
Τέχνη Θέατρο
Λέξεις - κλειδιά Ποίηση, διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Ηλικίες Tα σενάρια διδασκαλίας που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο απευθύνονταν σε εφήβους Γυμνασιακών & Λυκειακών τάξεων με επίπεδο στα Αγγλικά Α2 έως C1.
Στόχοι

1. Να παρουσιαστούνε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις σε σχέση με τη διδασκαλία της Ποίησης ως μορφής Τέχνης στην τάξη των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα & να δοθεί πλήθος διδακτικού υλικού & σχέδια μαθημάτων για μελλοντική χρήση.

2. Να έρθουν οι καθηγητές/τριες της αγγλικής γλώσσας σε επαφή με τα διάφορα είδη ποίησης, όπως: multisensory poems, acrostic poems, diamond poems, haiku poems, list poems, recipe poems, limericks, shell poems, picture poems, narrative poems, poems from existing poems.

3. Να δοθούν νέα διδακτικά εργαλεία στους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 για να ενσωματώσουν την Ποίηση στη διδασκαλία των Αγγλικών (γραπτού & προφορικού λόγου, ακουστικών ικανοτήτων) με σκοπό να κινητοποιήσουν τους μαθητές, να τους δώσουν τα ερεθίσματα για αυτοέκφραση & να αποφύγουν τη μονοτονία στη διδασκαλία.

4. Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί αγγλικής σύγχρονους & αναγνωρισμένους ποιητές, όπως η Carol Anne Duffy & o Benjamine Zephaniah (Ποίηση για εφήβους & παιδιά, αυθεντικό και ελκυστικό υλικό για την τάξη των Αγγλικών που χρησιμοποιείται ευρέως στα προγράμματα σπουδών της Μ. Βρετανίας).

5. Να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τα άλλα μέλη του σεμιναρίου και τέλος να μπουν οι ίδιοι στη θέση του μαθητή και να συνθέσουν ένα δικό τους ποίημα.

6. Να παρουσιαστούν δείγματα δουλειάς, δηλ. ποιήματα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων, τα οποία έγιναν με αφόρμηση σχέδια μαθημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Υλικό

Ένας Η/Υ ανά δυο ή περισσότερα άτομα ή προβολικό μηχάνημα και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Περιγραφή
 1. Συμφωνώ – Διαφωνώ- Μένω ουδέτερος (5’). Χρησιμοποιώντας ως τεχνική την κλίμακα του Likert η εμψυχώτρια θα διερευνήσει τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά στη διδασκαλία της ποίησης στην τάξη των αγγλικών ως ξένη γλώσσα και θα τους παροτρύνει να στοχαστούν ως προς αυτές και να πάρουν μια θέση ως εξής: Η εμψυχώτρια εκφωνεί μια σειρά από θέσεις (βλέπε παράρτημα). Στο χώρο του σεμιναρίου ορίζονται τρία σημεία, το σημείο όπου κατευθύνονται αυτοί που συμφωνούν με την εκάστοτε θέση, το σημείο όπου κατευθύνονται αυτοί που διαφωνούν και το σημείο όπου κατευθύνονται αυτοί που παραμένουν ουδέτεροι ως προς τη θέση που ακούγεται. Οι θέσεις διαβάζονται μία,μία και οι εκπαιδευτικοί μετακινούνται στο χώρο ανάλογα με την πεποίθησή τους.
 2. World café (10’). Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε 5 ομάδες των 5 ατόμων η κάθε μια σχηματίζοντας κύκλο γύρω από ένα τραπέζι. Η εμψυχώτρια θα τους ζητήσει να στοχαστούν πάνω στο ερώτημα «Για ποιους λόγους νομίζετε πως η διδασκαλία της ποίησης θα έπρεπε να ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών της τάξης των αγγλικών;» και να μοιραστούν τις σκέψεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Στη συνέχεια, ο καθένας μετακινείται σε ένα καινούριο τραπέζι, ενώ ένα μέλος της κάθε παρέας επιλέγεται να παραμείνει στο αρχικό του τραπέζι και να πληροφορήσει τους καινούριους για όλα όσα συζητήθηκαν. Με τη μέθοδο αυτή σπάει ο πάγος, τα μέλη της ομάδας επικοινωνούν μεταξύ τους και οι ιδέες ρέουν από τη μια ομάδα στην άλλη.
 3. Παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών για την παραγωγή ποιητικού λόγου στην τάξη των αγγλικών (20’). Σχηματισμός 5μελών ομάδων εκ νέου. Στην κάθε ομάδα δίνεται ένα Σχέδιο Διδασκαλίας (από διακεκριμένες πύλες εκπαιδευτικού υλικού του Ηνωμένου Βασιλείου) που οδηγεί βήμα-βήμα τον μαθητή να παράξει ποιητικό λόγο, διαφορετικού είδους για την κάθε ομάδα (multisensory poems, acrostic poems, haiku poems,  ecipe poems και limericks). Η εμψυχώτρια ζητά από την κάθε ομάδα να μελετήσει, να αξιολογήσει το δεδομένο Σχέδιο Μαθήματος με άξονα μια σειρά δεδομένων κριτηρίων & να το παρουσιάσει στην ολομέλεια. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα συνθέτει το δικό της ποίημα. Επιλέγεται ένα μέλος για να το απαγγείλει. «Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να είσαι στη θέση του μαθητή;» Ερώτημα που τίθεται για στοχασμό.
 4. Γνωριμία με σύγχρονους βρετανούς ποιητές: Η περίπτωση της Carol Anne Duffy & του Benjamin Zephaniah (15’). Παρουσίαση των ποιητών να διαβάζουν ποιήματα γραμμένα για παιδιά & εφήβους γεμάτα χιούμορ & τρυφερότητα μέσα από video στο YouTube. Ακολούθως, παρουσίαση σχεδίων μαθήματος για τη διδασκαλία των ποιημάτων που ακούστηκαν.
 5. The pronunciation poem (10’) : Διδάσκω προφορά μέσα από την ποίηση. Χωρισμός σε 5 ομάδες. Στην κάθε ομάδα δίδεται μία στροφή από το ποίημα και το ερώτημα «Πώς εσείς θα το διδάσκατε; Φτιάξτε ένα σύντομο Σενάριο Διδασκαλίας».  Έχουν 5’ για να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα σύντομο σενάριο. Μετά από πέντε λεπτά, η κάθε ομάδα παρουσιάζει τις ιδέες της στην ολομέλεια και τελευταία η συντονίστρια τις δικές της. Παρουσίαση του ποιήματος στο YouTube.
 6. Διδάσκω γραμματική μέσα από την ποίηση(10’): Η περίπτωση του Απλού Παρακειμένου & του β΄ Υποθετικού λόγου. Χωρισμός σε ομάδες. Εξέταση δυο σεναρίων διδασκαλίας και ανταλλαγή απόψεων με τη μέθοδο του World café.
 1. Ο μαθητής δημιουργός (15’). Παρουσίαση  ποιημάτων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων, τα οποία έγιναν με αφόρμηση σχέδια μαθημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (Βλ. παράρτημα)
 2. Παραδοτέο Υλικό: Τα σενάρια διδασκαλίας που εξετάστηκαν και πλήθος άλλου εκπαιδευτικού υλικού video και  audio σχετικό με την ποίηση υπάρχουν σ’ ένα φάκελο στην οθόνη του κάθε Η/Υ. Ο κάθε εκπαιδευτικός παίρνει το υλικό του σε ένα στικάκι.
 3. Αξιολόγηση (5’). Η εμψυχώτρια ζητά από τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν το βιωματικό σεμινάριο απαντώντας σε φυλλάδιο αξιολόγησης που μοιράζεται.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  Βήμα 1: Συμφωνώ – Διαφωνώ- Μένω ουδέτερος

 4. The majority of students aren’t capable of writing poetry because of a lack of skills & talent.
 5. Poetry has little to offer in the EFL classroom of Greek schools.
 6. Writing poetry is a classroom activity unsuitable for beginners.
 7. Every student is a natural poet and has ideas s/he wants to communicate in verse.
 8. I personally resist the teaching of poetry writing because of a lack of professional craft knowledge & pedagogical skill in this domain.
 9. I think that poetry writing in the classroom is a problematic area especially due to the difficulty of assessing non technical writing.
 10. I think that poetry can be especially useful for teaching language areas such as grammar or pronunciation.
 11. I do not incorporate poetry writing in my classroom curriculum because I think it’s impossible to teach the set of skills needed.
 12. Teacher guidance kills creativity.
 13. The cultivation of students’ creativity is dependent on teacher’s own efforts to engage in creative thinking & teaching.
 14. To teach inexperienced writers like students needs knowledge of effective teaching approaches.
 15. Βήμα 4 : Παρουσίαση των ποιητών Carol Anne Duffy &  Benjamin Zephaniah στους συνδέσμους

  https://www.youtube.com/watch?v=v4AgPSjzXkw

  https://www.youtube.com/watch?v=cEOTcZDmjy8

  Βήμα 5 : The pronunciation poem

  https://www.youtube.com/watch?v=Y-GDoVBlVeA

  Βήμα 7 : Ο μαθητής δημιουργός. Παρουσιάζονται ποιήματα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων από την ιστοσελίδα του σχολείου στους συνδέσμους

  https://www.emaze.com/@AZIFWQCQ/presentation-name?kun0|EbsknfzribrrmwzxpnAgtgnuzyrjokTnxulcnD|0nuk

  https://drive.google.com/file/d/1I-elO0KUxC2YPaEvy-_UW43HCiLEaFIL/view

  http://www.chaniamousiko.gr/2017/04/p-for-poetry.html

Αποτίμηση

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν πως:

 1. To εκπαιδευτικό υλικό που διαμοιράσθηκε ήταν εντελώς καινούριο για τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το σεμινάριο.
 2. Τα σενάρια διδασκαλίας που παρουσιάστηκαν κρίθηκαν από ενδιαφέροντα έως εξαιρετικά ενδιαφέροντα για τους εκπαιδευτικούς και τις ανάγκες τους.
 3. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το σεμινάριο αναθεώρησαν πολλές από τις προϋπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις τους (πχ. πως Ποίηση μπορούν να γράψουν μόνο οι μαθητές με ένα καλό επίπεδο στην ξένη γλώσσα και όχι οι αρχάριοι).

Στην αποτίμηση του σεμιναρίου πρέπει να σημειωθεί από την εμψυχώτρια η αρχική δυσπιστία των εκπαιδευτικών, η οποία αφορούσε στο βαθμό εφαρμογής των εν λόγω σχεδίων μαθημάτων στο Ελληνικό σχολείο. Η δυσπιστία διαλύθηκε όταν είδαν «τον μαθητή να δημιουργεί», δηλαδή τα ποιήματα που προέκυψαν από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων μετά την εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων που παρουσιάστηκαν.

 

Βιβλιογραφία
 1. M.Taylor- Cahnmann, S.Bleyle, Y.Hwang, &  K.Zhang, "Teaching Poetry in TESOL Teacher Education: Heightened Attention to Language as Well as to Cultural and Political Critique Through Poetry Writing", TESOL Journal  8 (1, 2016), p.70-101.
 2. S. Gonen, (2), "Implementing Poetry in the Language Class: A Poetry- Teaching Framework for Prospective English Language Teachers", Advances in Language and Literary Studies 9 (5, 2018), p.28. 
 3. R.Mittal, "Teaching English through Poetry: A Powerful Medium for Learning Second Language",  IOSR Journal Of Humanities And Social Science 19 (5,2014), p.21-23
 4. W. Preston, "Poetry Ideas in Teaching Literature and Writing to Foreign Students", TESOL Quarterly 16 (4, 1982), p.489-502. 
 5. J.Spiro, "Teaching poetry: Writing poetry - teaching as a writer", English in Education 41(3, 2007), 78-93,
Βιογραφικό Σημείωμα

 Έχω βασικό πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα & Φιλολογία από το ΕΚΠΑ (1991). Συνέχισα τις σπουδές μου στη Μ. Βρετανία, όπου κατέκτησα ένα MA πάνω στη Γλωσσολογία & τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (Leeds University, 1993). Διορίστηκα στη Δ/μια Εκπαίδευση, όπου και υπηρετώ από το 2000. Πιστεύω στη δια βίου μάθηση. Από το 2012 και έπειτα ασχολήθηκα με το Θέατρο σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Το 2012 αποφοίτησα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μιου Κρήτης το σχετικό με την Ιστορία & Θεωρία του Θεάτρου & του Κιν/φου με βαθμό Άριστα. Το 2000 απέκτησα οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο Χανίων, όπου διδάσκω Αγγλικά & Θεατρική Αγωγή. Δραστηριοποιούμαι ιδιαίτερα πάνω στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα κι έχω παρακολουθήσει πλείστες επιμορφώσεις στη Μ. Βρετανία ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (2008,  2010, 2012, 2013, 2015, 2017) στο πλαίσιο προγραμμάτων Comenius, Erasmus & Pestalozzi. Από το 2017 είμαι φοιτήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών μετά από κατατακτήριες εξετάσεις. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα της Τέχνης ως διδακτικού μέσου και ως δημιουργία στο σχολείο. Στραμμένη προς αυτή την κατεύθυνση  έχω οργανώσει πλείστα πρότζεκτ που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μου. Τέλος, το βιωματικό εργαστήριο με το οποίο αιτούμαι τη συμμετοχή μου στο Συνέδριο έχω ήδη συντονίσει σε ημερίδα οργανωμένη από τη σχ. σύμβουλο εκπαιδευτικών  ΠΕ06 περιφερειακής Δ/σης Κρήτης Σ. Πλάτσκου στις 20.2.17.