Εισήγηση

Εμφάνιση
id 287
Τίτλος Η χρήση κινητών συσκευών και η μετασχηματιστική συμβολή τους στην διδακτική διαθεματική ενσωμάτωση των τεχνών στο Δημοτικό Σχολείο.
Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Πανούσης, Μαρία Μπιμπούδη
Συνεδρία ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ 15:00]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Ο πειραματισμός με τη νέα εξελισσόμενη τεχνολογία και ο συνδυασμός της με δημιουργικές δραστηριότητες και  αισθητικές  εμπειρίες,   προδιαγράφει το νέο μέλλον της εκπαίδευσης. Σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιαστούν οι σύγχρονοι μέθοδοι με τις  οποίες η τέχνη, δημιουργείται, διαχέεται και μετασχηματίζεται με την αξιοποίηση  των κινητών συσκευών (mobile learning) στη σχολική τάξη μέσω της διδασκαλίας  όλων των γνωστικών αντικειμένων. Οι κινητές συσκευές προσφέρουν πολλές αναπαραστάσεις της γνώσης (κείμενο, γραφικά, ήχο, προσομοιώσεις), δυνατότητες για πολυάριθμους τρόπους προσέγγισης της διδακτέας ύλης μέσω της τέχνης, συνειδητοποιώντας την αξία των νέων τρόπων έκφρασης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στην οικοδόμηση της γνώσης. Επιπρόσθετα, η κινητή μάθηση προσφέρει δυνατότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας με  αποτελεσματική ανταπόκριση στη φυσική διαφοροποίηση ως προς την ετοιμότητα, την εμπειρία και το ρυθμό μάθησης ενώ εξαντλεί τα όρια της «επικείμενης ανάπτυξης». Προωθεί την « εμπειρία ροής». Ευνοεί την  ανάπτυξη της λεκτικής, αναλυτικής σκέψης και ταυτόχρονα την ολιστική , διαισθητική και συνθετική πρόσληψη της πραγματικότητας. Θα παρουσιαστεί η έρευνα δράσης που υλοποιήθηκε σε μαθητές/μαθήτριες E’ και Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Με την αξιοποίηση των εφαρμογών, όπως doceri, stop motion, keynote, pages i movie,  itunes, των κινητών συσκευών οι μαθητές/τριες κατάφεραν να οδηγηθούν μέσω της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης σε νέες μορφές έκφρασης δημιουργώντας τέχνη. Μέσα σε ένα ευέλικτο και ανατροφοδοτικό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρηματικότητα και την πλούσια φαντασία τους, δημιούργησαν πολιτισμικά προϊόντα ποιότητας μπολιασμένα με τα δικά τους ενδιαφέροντα και τις δικές τους ανάγκες και έδωσαν τα δικά τους μηνύματα στην ενδοσχολική και εξωσχολική κοινότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν  πως η συστηματική προσέγγιση της κινητής μάθησης σε συνδυασμό με δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και η διαθεματική τους εξακτίνωση στο σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας, ενισχύει θετικά τους μαθητές και τις μαθήτριες με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες, διευκολύνει, εμπλουτίζει το έργο του εκπαιδευτικού και υποστηρίζει δυναμικά το όραμα του Σχολείου της Εμπειρίας.

 

Διάρκεια 20'
Τέχνη Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Κωνσταντίνος Πανούσης είναι δάσκαλος, απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης — 1986. Κάτοχος πτυχίου του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών - και εργάζεται στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εισηγητής σε ημερίδες και ομιλητής στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Π.Σ. Α/θμιας & Β/ θμιας Εκπ/σης του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου με την παρουσίαση της “Ανοιχτής Τάξης” (ISBN: 978-618-81267-1-8). Έχει συνεργαστεί με άλλα σχολεία (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Κολλέγιο Ανατόλια, Καίσαρης) και διοργάνωσει επιμορφωτικές ημερίδες (Ευγενίδειο Ίδρυμα, Ι.Μ.Ε., Π.Σ.Π.Α.). Ασχολείται με την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών: Ψηφιακές τάξεις, εκπαιδευτικοί ιστότοποι, δημιουργία ψηφιακού υλικού. Συμμετείχε στη μεγάλη έρευνα του ΠΑ.ΠΕΙ. “iPad 1:1 στη σχολική τάξη - Αξιολογώντας τη μαθησιακή εμπειρία με υπεύθυνο καθηγητή τον Δρ. Συμεών Ρετάλη. Έχει βραβευτεί  από το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το πρόγραμμα «Ανοιχτή τάξη» και την προώθηση της φιλαναγνωσίας μέσω της τεχνολογίας.

Μαρία Μπιμπούδη είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί σε σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης. Έχει υπάρξει υπότροφος του ΙΚΥ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ασχολήθηκε σε μεταπτυχιακό επίπεδο με θέματα ειδικής αγωγής, ψηφιακής τεχνολογίας, στατιστικής και συμβουλευτικής.  Είναι μέλος του εποπτικού συμβουλίου για τα πειραματικά σχολεία και μέλος της ένωσης ελλήνων φυσικών. Σε μεταδιδακτορικό επίπεδο ασχολείται με τα κίνητρα στην εκπαίδευση και τα συναισθήματα. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά επιστημονικών πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων. Σήμερα είναι διευθύντρια στο 6/θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών.