Εισήγηση

Εμφάνιση
id 323
Τίτλος Διασυνδέοντας τις τέχνες με τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο: ερευνητικά αποτελέσματα από τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων
Ονοματεπώνυμο Νικόλαος Γραίκος
Συνεδρία ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ [ 15:00]
Αίθουσα 311
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Η ένταξη των τεχνών στο ελληνικό σχολείο είναι ελλειπτική, τόσο από την άποψη των παιδαγωγικών και των εκπαιδευτικών προϋποθέσεων, όσο και από την άποψη της ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών στην ανάδυση του μορφωτικού νοήματος των τεχνών. Η πανσπερμία των διδακτικών αντικειμένων και η ασαφής διασύνδεση των μαθημάτων τέχνης με τα άλλα μαθήματα καθώς επίσης και η περιορισμένη δυνατότητα συνεργασίας των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων μεταξύ τους, αποτελούν ζητήματα που επιτείνουν το γενικότερο πρόβλημα. Από το σχολικό έτος 2011-12 πραγματοποιούμε σε σχολεία της Πιερίας, πρόγραμμα λογοτεχνίας, γλώσσας και τέχνης με την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε σχολεία της Πιερίας μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμα εξελίσσεται με τη μορφή της έρευνας-δράσης και δύο από τα βασικά ερευνητικά του ερωτήματα είναι τα εξής: Είναι δυνατή στις υπάρχουσες χωροχρονικές συνθήκες του ελληνικού σχολείου η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα διασυνδέουν τις τέχνες με τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, αλλά και άλλα διδακτικά αντικείμενα;  Μπορούν τα προγράμματα αυτά να λειτουργήσουν ως ουσιαστικές αφορμές για την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων και την οργάνωση συνδιδασκαλιών; Στην εισήγησή μας παρουσιάζουμε τα μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, τα αποτελέσματα και τις προτάσεις μας σε σχέση με τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική Θέατρο Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Νικόλαος Γραίκος γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1962, όπου ζει και εργάζεται ως εκ-παιδευτικός. Σπούδασε αρχαιολογία (Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.) και παιδαγωγικά (Μαράσ-λειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών, Διδασκαλείο «Δ. Γληνός», Π.Τ.Δ.Ε.- Α.Π.Θ.). Είναι κά-τοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος Ιστορίας της Τέχνης (Φιλοσοφικής Σχο-λής Α.Π.Θ.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την ιστορία της τέχνης, την αρχαιολογία και την εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων, σε ομάδες συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού και σχολικών εγχειριδίων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και έχει ασχοληθεί με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (Π.Ε.Κ., μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων). Ασχολήθηκε με την καλλιτεχνική δημιουργία έχοντας πραγματοποιήσει εκθέσεις ζωγραφικής, εικονογραφήσεις βιβλίων και σκηνογραφίες. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί διάφορα βιβλία για την εκπαίδευση και την τέχνη, ενώ άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Διετέλεσε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και οργανισμούς. Το 2014 τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών για την έρευνά του στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη.