Εργαστήριο: βιωματικές δράσεις

Εμφάνιση
id 338
Τίτλος Εφαρμόζοντας τη δημοκρατία στο σχολείο μέσω του Θεάτρου του Καταπιεσμένου: Παράσταση Θεάτρου Φόρουμ
Ονοματεπώνυμο Νάγια Μποέμη & Φοιτήτριες ΤΘΣ: Κατερίνα Αγγελοπούλου, Ιωάννα Ιωάννου, Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου, Ιωάννα Τσακίρη & μαθητές/ μαθήτριες από το 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων
Συνεδρία Δημοκρατία και θέατρο: εφαρμογές [εργαστήριο] [ 15:30]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Υπό το πρίσμα των σύγχρονων ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών και καλλιτεχνικών αντιλήψεων για την εκπαίδευση, ο μαθητής/ η μαθήτρια δύναται μέσω του θεάτρου να δρα και να αναστοχάζεται για τη διαπραγμάτευση και αναδιαπραγμάτευση της κοινωνικής πραγματικότητας. Δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει τα νοητικά και συναισθηματικά εφόδια για να αντιμετωπίζει τις ιστορικές αλλαγές, να επεξεργάζεται, να φαντάζεται και να αντιμετωπίζει κριτικά την κοινωνική πραγματικότητα. Η μέθοδος του Θεάτρου του Καταπιεσμένου (ΘτΚ) είναι μια καλλιτεχνική-παιδαγωγική μέθοδο που δεν κρίνει, δεν επιβάλλει, αλλά προσφέρει ερεθίσματα για τη συνειδητοποίηση και τη χειραφέτηση και συμβάλλει στη δημιουργία ενεργών πολιτών. Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, οι μαθητές/ μαθήτριες συμμετέχουν σωματικά, συναισθηματικά, λεκτικά, νοητικά. Μαθαίνουν να στοχάζονται, να αναστοχάζονται, να αναθεωρούν, να συναισθάνονται

Το Θέατρο του Καταπιεμένου (ΘτΚ) προσφέρει βιωματική, κριτική και δημιουργική μάθηση μέσα από μία σειρά ασκήσεων, παιχνιδιών και τεχνικών, επιδιώκοντας οι μαθητές/ μαθήτριες: α) να εκφράζονται και να μαθαίνουν μέσα από το θέατρο, β) να αποκτήσουν τη συνείδηση ότι το θέατρο είναι ένα μέσο για να επιλύουν κοινωνικές καταστάσεις που οδηγούν σε αδικία και καταπίεση τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, γ) να καταστήσουν το θέατρο ως εργαλείο για διάλογο και αναστοχασμό προκείμενου να υπάρξει μετασχηματισμός. Εμπνευστής του ΘτΚ είναι ο Augusto Boal, που βασίστηκε στην Παιδαγωγική του Καταπιεσμένου του Paulo Freire. Οι εξερευνήσεις των Freire και Boal στηρίζονται στην παιδαγωγική γνώση ότι ο διάλογος είναι το κοινό και υγιές δυναμικό όλων των ανθρώπων και ότι όλοι είναι ικανοί για διάλογο. Στόχος είναι οι μαθητές/μαθήτριες μέσω του διαλόγου να αναστοχαστούν για τους ίδιους και να προβάρουν συμπεριφορές που θα μεταφέρουν στην πραγματικότητά τους.

Στην παρούσα βιωματική δράση αρχικά θα υπάρξει σύντομη θεωρητική εισαγωγή στο ΘτΚ και των τεχνικών του, καθώς και παραδειγμάτων της εφαρμογής του ΘτΚ σε σχολεία της Β/ βάθμιας εκπ/σης, όπως έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος project - ερευνητική εργασία και στα καινοτόμα σχολικά προγράμματα – πολιτιστικά και αγωγής υγείας  [‘Από τον ενεργό μαθητή στον ενεργό πολίτη  - Ενεργός Πολιτειότητα μέσω μεθόδων  του Εφαρμοσμένου Θεάτρου’, ‘Δημοκρατία και ελευθερία. Προάγοντας υγιείς κοινωνικές σχέσεις μέσα από το θέατρο’].  Η βιωματική δράση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση παράστασης Θεάτρου Φόρουμ από μαθητές/ μαθήτριες και φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και την αντίστοιχη συμμετοχή όσων θα παρακολουθήσουν την παράσταση.

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Νάγια Μποέμη εργάζεται ως θεατρολόγος σε σχολεία (Α’/βάθμια και Β’/βάθμια). Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ και έχει μεταπτυχιακό στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π) στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.. Παρακολούθησε μαθήματα στις σχολές Pa’tothom και Impacta στη Βαρκελώνη για το Θέατρο του Καταπιεσμένου. Έχει παρακολουθήσει και έχει εμψυχώσει αντίστοιχα πλήθος σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικά με το θέατρο και την εκπαίδευση. Έχει διδάξει σε ΤΕΙ, σε ΙΕΚ, σε ιδιωτικά σχολεία και σε θεατρικά εργαστήρια, σε πανεπιστημιακά τμήματα. Συγγράφει κείμενα (συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες, περιοδικά) σχετικά με την εφαρμογή του Θεάτρου στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση ως εργαλείο κριτικής θεώρησης και αναστοχασμού, αναδιατύπωσης στάσεων και συμπεριφορών. Οι επιστημονικές της αναζητήσεις προέρχονται από τις επιστήμες της θεατρολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της κριτικής παιδαγωγικής και της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής. Συνεργάζεται με ομάδες οργανώνοντας και εμψυχώνοντας θεατρικές δράσεις και παρεμβάσεις με μεθόδους από το κοινωνικό θέατρο.

Διάρκεια 90'
Τέχνη Θέατρο