Εισήγηση

Εμφάνιση
id 339
Τίτλος Η τέχνη της Ψαλτικής στο ελληνικό σχολείο, γόνιμοι προβληματισμοί, προτάσεις και διαφαινόμενες προοπτικές
Ονοματεπώνυμο Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης
Συνεδρία ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ [ 18:30]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Με τον όρο «Ψαλτική τέχνη» εννοούμε την μουσική παραγωγή και εκτέλεση μέσα στο λειτουργικό περιβάλλον της Ορθόδοξης Ελληνικής κυρίως Εκκλησίας. Πρόκειται για ένα θαυμαστό μουσικό οικοδόμημα με σημειογραφική αποτύπωση χιλίων τουλάχιστον ετών, το οποίο αποτελεί σπουδαία πολιτισμική παρακαταθήκη για τον Ελληνισμό. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση η Ψαλτική διδάσκεται μόνο στα Μουσικά και Εκκλησιαστικά σχολεία, ενώ δυστυχώς στην πρωτοβάθμια οι αναφορά σ΄ αυτήν είναι πολύ περιορισμένη.

Η έλλειψη ενιαίας κατεύθυνσης ως προς την διδασκαλία, την ύλη, τους στόχους και τις παιδαγωγικές μεθόδους, η απουσία μέριμνας για τον πραγματικό καταρτισμό των διδασκόντων, η συρρίκνωση που έχει υποστεί στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα, καθώς και η απουσία διδακτικών εγχειριδίων συνθέτουν τον σύγχρονο προβληματισμό σε σχέση με την Ψαλτική τέχνη.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, καθώς και οι εν δυνάμει προοπτικές μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

- η ρεαλιστικότερη αντιμετώπιση του θέματος της μουσικής παιδείας στην χώρα μας από την Πολιτεία με την δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου.

- Η ανάληψη παιδαγωγικών πρωτοβουλιών από μέρους των διδασκόντων με καινοτόμες ιδέες και δημιουργικές δράσεις (περιληπτική παρουσίαση προσωπικής καινοτόμου δράσης)

- Η πραγματοποίηση παρόμοιων συνεδρίων που θα ενισχύουν τον γόνιμο διάλογο και τον επιστημονικό επανασχεδιασμό για τις Τέχνες στην ελληνική εκπαίδευση.

- Η συγγραφή και έκδοση σχολικών εγχειριδίων, ο επαναπροσδιορισμός των παιδαγωγικών στόχων και μεθόδων, καθώς και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

- Η ενσωμάτωση της στα αναλυτικά προγράμματα όλων των σχολείων της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

- Η διαθεματική αξιοποίησή της σε σχέση με τα αντικείμενα της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας, την Αρχαία-Βυζαντινή Φιλολογία, την Πληροφορική και τα υπόλοιπα διδασκόμενα είδη της Μουσικής.

 

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ιωαννίδης Χρυσοβαλάντης (ΜSc, PHd) γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη το 1977 και είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., κάτοχος Πτυχίου και Διπλώματος της Βυζαντινής μουσικής, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού διπλώματος με ειδίκευση στην Βυζαντινή Μουσικολογία από το τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ., καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με την  Παιδαγωγική της Μουσικής και την Εκπαίδευση ευρύτερα.

Εργάζεται ως μόνιμος Καθηγητής Βυζαντινής και Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο της Καβάλας, με προϋπηρεσία στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας και στο Ωδείο Ανατολικής Μακεδονίας και υπηρετεί ως δεξιός Ιεροψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως. Είναι ιδρυτής και χοράρχης του «Βυζαντινού Χορού Καβάλας», με ποικίλο λειτουργικό, πολιτιστικό και δισκογραφικό έργο, καθώς και μέλος του μουσικού σχήματος «Αίολος» με δισκογραφική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Επίσης έχει λάβει μέρος ως Εισηγητής σε Επιστημονικά Μουσικολογικά Συνέδρια με αντικείμενο την Ψαλτική Τέχνη, ως Ειδικός Επιστήμονας στο πλαίσιο της Πράξης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» για την εκπόνηση του Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής των Μουσικών Σχολείων της χώρας και έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά.