Εισήγηση

Εμφάνιση
id 341
Τίτλος Me too,times up, Φύλο και Κινηματογράφος, εμφύλια και έμφυλη σχέση;
Ονοματεπώνυμο Ευαγγελία Σπαθάρα
Συνεδρία Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ 16:00]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Στην εποχή του οπτικού πολιτισμού και της κυριαρχίας της εικόνας ο κινηματογράφος οφείλει και μπορεί να αποτελέσει ένα πολυδύναμο εκπαιδευτικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία και να οδηγήσει το μαθητή/τρια στην κατάκτηση ποικίλων εγγραμματισμών, οπτικού, κριτικού, διαπολτισμικού, έμφυλου κτλ. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να αναδείξει την σημαντικότητα του κινηματογράφου ως προς την προώθηση μιας κουλτούρας που θα στηρίζεται στην έμφυλη ισότητα, στην άρση των στερεοτύπων και του σεξισμού που αφενός κυριαρχεί και καθορίζει σε ένα μεγαλο βαθμό την κινηματογραφική βιομηχανία ως τέχνη και ως προϊόν εμπορικό και αφετέρου διαρρηγνύει. Αξιοποιώντας το φύλο ως αναλυτική κατηγορία, δηλαδή την ανάγνωση ταινιών από την οπτική του φύλου,η παρούσα εισήγηση  θα καταδείξει την σημαντικότητα που αυτό διαδραματίζει τόσο ως προς τη δημιουργία όσο και ως προς την πρόσληψη μιας κινηματογραφικής ταινίας. Θα θέσει ζητήματα αναπαράστασης και πρόσληψης του φύλου μέσα από παραδείγματα ταινιών, ώστε να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα στην αναγνώριση όχι μόνο της σημασίας της ταινίας αλλά και του τρόπου που οι σημασίες παράγονται καθώς και την εμπλοκή  του φύλου στην παραγωγή και ερμηνεία των σημασιών με στόχο την καταπολέμηση την οικοδόμηση στάσεων και συμπεριφορών που θα ενισχύουν τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, στην έμφυλη ισότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Κινηματογράφος
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ευαγγελία Σπαθάρα είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα ΦΠΨ, και του Πάντειου Πανεπιστημίου Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο, και αντιστοίχως στο ΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας. Είναι εκπαιδευτικός, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με εστίαση στην χάραξη πολιτικών για την προώθηση της έμφυλης ισότητας στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Συμμετείχε στην τελική συντακτική ομάδα εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020, στον άξονα της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και των ΜΜΕ. Συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους/ες στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού  εισάγοντας την οπτική του φύλου  σε αυτο, ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις και εργαστήρια  για εκπαιδευτικους έμφυλης ανάγνωσης ταινιών. Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή Ντάλιτ, εκδ. Θράκα 2017, η οποία ήταν υποψήφια για το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστη, στην κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενου/ης ποιητή/τριας.