Εργαστήριο: βιωματικές δράσεις

Εμφάνιση
id 360
Τίτλος Βιωματική προσέγγιση μιας κινηματογραφικής ταινίας στην τάξη
Ονοματεπώνυμο Ελπίδα Κόνια
Συνεδρία Κινηματογράφος στη σχολική αίθουσα [εργαστήριο] [ 12:00]
Αίθουσα 640
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο παρουσιάζεται μια δράση που υλοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού (6 Μαρτίου).

Η βιωματική προσέγγιση κινηματογραφικής ταινίας στην τάξη επιδιώκει τον συνδυασμό συναισθηματικής εμπλοκής και νοητικής επεξεργασίας και αποβλέπει στη μάθηση με την έννοια της κατανόησης του εαυτού μας αλλά και του κόσμου, καθώς και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν την προτεινόμενη δραστηριότητα σε όλες τις φάσεις της, όπως αυτή υλοποιήθηκε στη σχολική τάξη, αλλά, επιπλέον, να εμπλακούν βιωματικά με αρκετές από τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν και να λειτουργήσουν ως ομάδα με χαρακτηριστικά μιας δυνάμει σχολικής τάξης. Για το σκοπό αυτό, αφού προηγηθεί μια δραστηριότητα γνωριμίας, ώστε να εξασφαλιστούν οι στοιχειώδεις συνθήκες συνοχής της ομάδας εργασίας, το σχέδιο δράσης ακολουθεί τη ροή του διδακτικού σεναρίου, όπως αυτό εφαρμόστηκε στις ρεαλιστικές συνθήκες της σχολικής πραγματικότητας.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι επιμέρους τεχνικές με τη σειρά που εφαρμόστηκαν στην τάξη: από το αρχικό στάδιο της αφόρμησης-προθέρμανσης-δημιουργίας ενδιαφέροντος, έπειτα το στάδιο πρόσληψης-επεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού (της κινηματογραφικής ταινίας), στη συνέχεια το στάδιο εμβάθυνσης-προέκτασης-διερεύνησης των ερωτημάτων που προκύπτουν μέχρι, τέλος, το στάδιο της αναστοχαστικής συζήτησης-ολοκλήρωσης της παιδευτικής διαδικασίας. Η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας παραλείπεται, αλλά σε όλα τα στάδια προβλέπεται συνοπτική αναδιήγηση του περιεχομένου της ταινίας, ενώ η σύνδεση μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων υλοποιείται με προβολή επιλεγμένων σύντομων σκηνών από την ταινία ή την αφήγηση συνοπτικών αποσπασμάτων από το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η ταινία.

Διάρκεια 90'
Τέχνη Κινηματογράφος
Βιογραφικό Σημείωμα

1.                              Η Ελπίδα Κόνια είναι φιλόλογος και υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση από το 1998. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε μουσικά σχολεία, όπου διδάσκει και το αντικείμενο της Ιστορίας Τέχνης. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο του Lancaster, Αγγλία) και στην Παιδική Λογοτεχνία (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα ΤΕΠΑΕΣ). Το 2016 ολοκλήρωσε διδακτορική διατριβή με αντικείμενο το Εφηβικό Μυθιστόρημα. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφώσεων σχετικά με το Θέατρο στην Εκπαίδευση (Drama in Education) και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας, στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία, στην αξιοποίηση της τέχνης ως διδακτικού μέσου και σε τεχνικές καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας.  (βλ. και συνημμένο εκτενέστερο βιογραφικό σημείωμα)