Συνεδρία

Εμφάνιση
Κωδικός S101
Τίτλος Κινηματογράφος στη σχολική αίθουσα [εργαστήριο]
Αίθουσα 640
Τύπος Εργαστήρια
Έναρξη Saturday, 13 Oct, 12:00
Διάρκεια 90'
Chair