Εισήγηση

Εμφάνιση
id 372
Τίτλος Η Μουσική Ακρόαση στην Κριτική Διάσταση της Μάθησης στην Τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ονοματεπώνυμο Μαρία Κοτσοπούλου
Συνεδρία Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ [ 09:00]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση στρέφει τον ερευνητικό της φακό στον στόχο της ενίσχυσης του κριτικού στοχασμού μέσα από την μουσική ακρόαση σε εκπαιδευόμενους που φοιτούν σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Η διεργασία της κριτικοστοχαστικής διδασκαλίας και η συσχέτισή της με τη μουσική ακρόαση συμφιλιώνει ένα βασικό πυλώνα της μάθησης των ενηλίκων που αποτελεί τη δεξιότητα «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» με βασικές παραμέτρους του μουσικού γραμματισμού και προκαλεί τη γένεση διαλόγου και την ενεργό αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη. Ο κριτικός στοχασμός αναδεικνύεται από τον J. Mezirow  (2007) ως η πιο σημαντική εμπειρία μάθησης κατά την ενήλικη ζωή, καθώς επιδιώκεται η εξέταση εναλλακτικών ιδεών, οπτικών, οδηγώντας σε αμφισβήτηση αποκρυσταλλωμένων σκέψεων, πεποιθήσεων, στάσεων ή και συναισθηματικών αντιδράσεων. Ειδικότερα ο Mezirow (1998, 2007) επισημαίνει ότι η μουσική αποτελεί μία εναλλακτική μορφή επικοινωνίας, που καλεί το άτομο να  νοηματοδοτήσει την εμπειρία, μέσω της φαντασίας, της έμπνευσης και των συναισθημάτων. Στην επιστημονική συζήτηση για το ρόλο της αισθητικής εμπειρίας στην πυροδότηση του κριτικού στοχασμού έχει συμβάλει και ο Brookfield (1987), ο οποίος προτείνει τη συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες, ώστε το άτομο να οραματιστεί μέσω της φαντασίας εναλλακτικές προοπτικές. Η παρούσα εισήγηση θα εξειδικεύσει στην παρουσίαση και εξέταση μίας πολυπρισματικής συζήτησης με έναυσμα την ενεργητική ακρόαση μουσικής, που έλαβε χώρα σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η οποία ανέδειξε στερεοτυπικά νοητικά σχήματα, νοητικές αντιλήψεις και συναισθήματα αναφορικά με τα ερεθίσματα που προέκυψαν από την μουσική ακρόαση. Το συμπέρασμα που αναδύθηκε είναι ότι η μουσική ακρόαση συνέβαλε στην συνειδητοποίηση αντιφάσεων, στην αποκάλυψη παραδοχών και στην ενίσχυση της στοχαστικής διεργασίας μέσα από έναν δημοκρατικό και συμμετοχικό διάλογο.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα

Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και στη «Συμβουλευτική & Επαγγελματικό Προσανατολισμό». Είμαι απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, διπλωματούχος πιανίστα και πτυχιούχος ανωτέρων θεωρητικών. Έχω 18 ετή διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είμαι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.