Εισήγηση

Εμφάνιση
id 380
Τίτλος «Τέχνη και Διδασκαλία: Διερευνώντας το πλαίσιο συνύπαρξης»
Ονοματεπώνυμο Κλεοπάτρα Μουρσελά, Φανή Μυρωνάκη
Συνεδρία ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [ 18:30]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Thursday, 11 Oct 2018
Περίληψη

H Επιστημονική Μονάδα «Τέχνες» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής συστάθηκε τον Μάιο του 2016 και έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση των Τεχνών και του Πολιτισμού στο ελληνικό σχολείο. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, υλοποίησε βιωματικό κύκλο επιμορφωτικών εργαστηρίων με τίτλο η «Διδασκαλία μέσα από την Τέχνη». Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργήθηκε από την Επιστημονική Μονάδα «Τέχνες» κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του κύκλου εργαστηρίων και βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Βασικός στόχος οργάνωσης του κύκλου εργαστηρίων ήταν η ανάδυση δεδομένων, τάσεων και τρόπων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα στοιχεία στη διαμόρφωση και στη σύνθεση μίας πρότασης ευρύτερης επιμόρφωσης για τους/τις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα εργαστήρια του κύκλου διήρκησαν από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Μάρτιο του 2018 και ήταν αυτοτελή με εναλλασσόμενες θεματικές (μία θεματική για κάθε μήνα). Κοινός άξονας όλων των θεματικών ήταν ο εμπλουτισμός των διδακτικών πρακτικών μέσα από την Τέχνη. Κάθε εργαστήριο υλοποιήθηκε από διαφορετικό/κή επιμορφωτή/τρια αμισθί, ενώ παράλληλα η παρακολούθησή τους για τους/τις εκπαιδευτικούς ήταν δωρεάν και κάθε φορά η ομάδα των επιμορφούμενων διαφοροποιούνταν. Ο κύκλος είχε συνολική διάρκεια πενήντα τέσσερις (54) ώρες και στα εργαστήρια συμμετείχαν εκατόν ενενήντα (190) εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έκταση του κάθε εργαστηρίου κυμαινόταν από δύο (2) έως τέσσερις (4) συναντήσεις δίωρες, τρίωρες ή και τετράωρες, ενώ οι θεματικές και οι τίτλοι των εργαστηρίων που διεξήχθησαν ήταν οι εξής: 1. «Προσεγγίζοντας το Θεατρικό Παιχνίδι» 2. «STEAM-Μαθηματική Μοντελοποίηση» 3. «Η Αταξία του Παιχνιδιού μέσα στην Τάξη»  4. «Αποτελεσματική Ομιλία μπροστά σε Κοινό» 5. «Ο Παίκτης της Στιγμής»  6. «Ψηφιακό Animation».

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική Θέατρο Χορός Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Κλεοπάτρα Μουρσελά ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων, Σκηνογραφία και Γραφικές Τέχνες στη σχολή Βακαλό. Συνέχισε τις σπουδές της στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 1992 παρακολούθησε μαθήματα Ζωγραφικής και Χαρακτικής στο Εδιμβούργο, Edinburgh College of Art Herriot Watt University στην Σκωτία. Ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό της στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας στο τμήμα «Εικαστικών Τεχνών». Το (2014) ξεκίνησε σπουδές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο προπτυχιακό τμήμα «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Έχει κάνει ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε οµαδικές. Επίσης συνεργάζεται µε εκδοτικούς οίκους για την εικονογράφηση λογοτεχνικών βιβλίων, κειμένων και ποιητικών συλλογών. Από το 1996 εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγήτρια Εικαστικών. Τον Σεπτέμβριο του 2014 αποσπάστηκε ως Εισηγήτρια Εικαστικών για την Π/θμια και τη Δ/θμια Εκπαίδευση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από τον Μάιο του 2016 είναι Συντονίστρια στη Μονάδα «Τέχνες» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 

Η Φανή Μυρωνάκη είναι απόφοιτος του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση και Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διατριβής «Ο Δάσκαλος ως Σκηνοθέτης-Ο Σκηνοθέτης ως Δάσκαλος. Από τη Διδασκαλία στη Σκηνοθεσία και αντίστροφα». Είναι Εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ από  τον Σεπτέμβριο του 2016 έχει αποσπαστεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην Επιστημονική Μονάδα «Τέχνες» ως Εισηγήτρια  για το αντικείμενο του Θεάτρου. Στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής της εργασίας σε σχέση με το Θέατρο έχει συμμετάσχει σε συνέδρια με ανακοινώσεις, έχει δημοσιεύσει άρθρα και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων που σχετίζονται με: α) την Αισθητική Αγωγή και τη Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών β) με το Θέατρο (Σωματικό Θέατρο - Μιμική, Υποκριτική – Σκηνοθεσία, Θεατρική γραφή) και τις εφαρμογές του στην Εκπαίδευση  (Δραματική Τέχνη, Θεατρικό Παιχνίδι κ.λπ.).

 

 

Η Όλγα Τσαγκούρη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2004 παρακολούθησε το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και  Ανθρωπολογικές Σπουδές» του τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2012, είναι, επίσης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Ιστορίας του τμήματος της Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ από το 2014 έχει αποσπαστεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως Σύμβουλος Γ’. Στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής της εργασίας σε σχέση με την Ιστορία, έχει συμμετάσχει σε συνέδρια με ανακοινώσεις, έχει δημοσιεύσει άρθρα και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων.