Εργαστήριο: καλές πρακτικές

Εμφάνιση
id 387
Τίτλος ''Οι Αποδώ και οι Αποκεί'': πρόταση εργασίας για μια διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Ονοματεπώνυμο Αναστασία Γκιουζέλη
Συνεδρία Το θέατρο στις κοινωνικές δομές αλληλεγγύης [εργαστήρια] [ 12:00]
Αίθουσα 638
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

 Οι Αποδώ και οι Αποκεί είναι ενα βιωματικό project που ακολουθεί την ομότιτλη ιστορία μια φυλής η οποία χωρίστηκε στα δύο.  Σε ένα βιωματικό project o εκπαιδευτικός-εμψυχωτής δημιουργεί συνθήκες ώστε ο μαθητής όχι μόνο να πληροφορηθεί, αλλά να νιώσει, να κατανοήσει μέσα από την δική του εμπειρία και πειραματισμό και έπειτα να κατακτήσει την γνώση, με αυτό τον τρόπο η πληροφορία γίνεται πρώτα βίωμα. Η παραπάνω αρχή της βιωματικότητας βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην μέθοδο του project, την εξερεύνηση ενός θέματος που καταρτίζει το πρόγραμμα των δράσεων. Θέμα του project είναι η διαφορετικότητα και η αποδοχή της και βασικός σκοπός  είναι η διαπολιτισμική γνώση και η ικανότητα προσέγγισης του άλλου.

Η βασική λειτουργίεα του project είναι πως ομάδα ή η τάξη χωρίζεται σε δυο υποομάδες, δύο φυλές, για μια χρονική περίοδο, καθόλη την διάρκεια του project και των συναντήσεων. Οι δύο φυλές θα κληθούν μέσα από διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες να αναπτύξουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να δουλέψουν σαν ομάδα, αποκομμένη από τους άλλους, να δεθούν περισσότερο μεταξύ τους και ενδεχομένως να αναπτύξουν έναν ελεγχόμενο ανταγωνισμό. Το βιωματικό αυτό πρόγραμμα θα ακολουθείτε και από μια ιστορία η οποία περιγράφει την δημιουργία των δύο φυλών αυτών και την εξέλιξη τους.

Οι δυο φυλές πρόκειται να αναπτύξουν εξωτερικά διακριτά χαρακτηριστικά, με αυτό τον τρόπο η αναγνώριση των διαφορών και των ομοιοτήτων γίνεται ευκολότερη και απτή. Αυτό θα αποτελέσει και ένα μεγάλο μάθημα για την διαφορετικότητα και την αποδοχή της. Το τέλος αυτής της ιστορίας θα το επιλέξουν τα ίδια τα παιδιά. Πρόκειται για ένα βιωματικό πρόγραμμα που εγώ η ίδια δημιούργησα και που χρησιμοποιεί ασκήσεις θεάτρου, μουσικοκινητικής, παιχνίδια και κατασκευές με σκοπό το βίωμα της εμπειρίας αυτής και στην συνέχεια την καλύτερη κατανόηση και ενδεχομένως την αποδοχή. Μέσα από αυτή τη βιωματική προσέγγιση τα παιδιά ανακαλύπτουν έννοιες, ανταλλάσσουν ιδέες, εξετάζουν, απορρίπτουν ή αποδέχονται νέες γνώσεις και απόψεις. Συνειδητοποιούν το κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράση

Βιογραφικό Σημείωμα

H Αναστασία Γκιουζέλη, 25 ετών, είναι απόφοιτος Δραματικής σχολής, ασχολείται με την σκηνογραφία- ενδυματολογία και σύντομα θα είναι και απόφοιτος του τμήματος Θεατρολογίας του ΕΚΠΑ. Τα τελευταία 10 χρόνια συμμετέχει ενεργά στην εθελοντική οργάνωση ΄΄Δρόμοι Ζωής΄΄, όπου είναι υπεύθυνη για τις ομαδικές δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που αφορούν τα παιδιά και πραγματοποιούνται εντός του Κέντρου Επικοινωνίας. Κατά την διάρκεια των 10 αυτών χρόνων έχει εμψυχώσει πολλές θεατρικές ομάδες, κυρίως παιδιών Δημοτικού, και μαζί έχουν ανεβάσει αρκετές παραστάσεις.

Διάρκεια 45'
Τέχνη Θέατρο