Εισήγηση

Εμφάνιση
id 48
Τίτλος Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορία της Τέχνης στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια
Ονοματεπώνυμο Ζωή Γοδόση, Κώστας Κασβίκης
Συνεδρία Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ της ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ [ 09:00]
Αίθουσα 313
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται το αναλυτικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε το 2015  για τη διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, ως μία απόπειρα αναστοχαστικής αποτίμησης του περιεχομένου και της διαδικασίας συγγραφής του. Αρχικά σχολιάζεται αδρά το διδακτικό πλαίσιο για το μάθημα της  Ιστορίας της Τέχνης με βάση τις επίσημες προδιαγραφές και τη διάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος. Στη συνέχεια σχολιάζονται τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών σε σχέση με το θεωρητικό πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορίας της τέχνης, στη διαχρονική ανάπτυξή της, από την προϊστορία ως τον 20ο αιώνα, με βάση τις οριζόμενες προδιαγραφές. Ειδικότερα σχολιάζονται ζητήματα προσέγγισης της ιστορίας της τέχνης ως πολιτισμικής ιστορίας και όχι αποκλειστικά ως εξέλιξης των μορφών και ιστορικής διαδοχής τεχνοτροπιών, μια οπτική που χαρακτηρίζει το Πρόγραμμα Σπουδών που εκπονήθηκε. Επίσης, παρουσιάζεται η διδακτική προσέγγιση για τη διάρθρωση και τη δομή του προγράμματος (α. προσδοκώμενα αποτελέσματα – στοχοθεσία, β. περιεχόμενο - βασικά θέματα, γ. ενδεικτικές δραστηριότητες και δ. εκπαιδευτικό υλικό) καθώς και το κείμενο με τις Οδηγίες για τον Καθηγητή. Βασικός στόχος για την ανάπτυξη του προγράμματος υπήρξε η ανάδειξη της διαθεματικής σύνδεσης του μαθήματος με άλλα γνωστικά αντικείμενα και, κυρίως, με τη διδασκαλία του μαθήματος των εικαστικών. Τέλος, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας γίνεται αποτίμηση της διαδικασίας της ανάθεσης και των συνθηκών συγγραφής του Προγράμματος καθώς και των παραμέτρων έγκρισης και υλοποίησής του.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ζωή Γοδόση είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο "Ιστορία της Νεότερης Ελληνικής Τέχνης" στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κλάδου Ιστορίας της Τέχνης), όπως και Διδακτορικού Διπλώματος του ίδιου Τμήματος. Έχει εργαστεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως ειδική επιστήμονας στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει δημοσιεύσει το έργο της σε πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, έχει επιμεληθεί εικαστικές εκθέσεις και κείμενά της έχουν δημοσιευθεί σε καταλόγους εκθέσεων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα για την καταγραφή της λαϊκής τέχνης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη της λαϊκής ζωγραφικής, της ελληνικής τέχνης του 20ου αιώνα και της σύγχρονης ελληνικής και βαλκανικής τέχνης με ιδιαίτερη έμφαση στις εικαστικές τέχνες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο Κώστας Κασβίκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας και του Πολιτισμού». Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση «αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης». Στο ίδιο Τμήμα πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή. Έχει εργαστεί ως δάσκαλος και ως ερευνητής σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Είναι διδάσκων και συντονιστής της ενότητας «Μουσειοπαιδαγωγική» του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μουσειολογίας του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό του έργο αφορά τη Διδακτική της Ιστορίας, τη Μουσειοπαιδαγωγική, την Αρχαιολογική Εκπαίδευση, την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων, τη δημόσια αρχαιολογία και τις πολιτικές του παρελθόντος. Έχει διδάξει επίσης στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας τα μαθήματα «Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης» και «Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Πολιτισμική Διαχείριση».