Εργαστήριο: καλές πρακτικές

Εμφάνιση
id 80
Τίτλος Η τέχνη στην προσχολική αγωγή με αφορμή το ποίημα του Loris Malaguzzi «Οι εκατό γλώσσες του παιδιού»
Ονοματεπώνυμο Θωμαή Καπουλίτσα, Κατερίνα Νενέρογλου, Αναστασία Νενέρογλου, Μαρία Ασλανίδου,Έλενα Ευδερίδου, Θάλεια Ζουμπατιανού, Βασιλική Ιωαννίδου, Ματίνα Καλανδάρογλου, Παρασκευή Αλεξανδρίδου
Συνεδρία Τα εικαστικά ως μέσο αγωγής [εργαστήρια] [ 15:30]
Αίθουσα 628
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Οι «εκατό γλώσσες του παιδιού» αποτελούν μια μεταφορά με σκοπό να δηλωθεί  η πληθώρα των εκφραστικών μέσων με τα οποία τα παιδιά αναπαριστούν και εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα και τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους κατανοούν τον κόσμο. Οι γλώσσες αυτές δεν είναι μονοσήμαντες, αντίθετα είναι εκφραστικές, επικοινωνιακές και γνωστικές, με την κάθε μια να έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι οι πολλαπλές «συμβολικές γλώσσες» που προσφέρουν οι τέχνες, όπως η ζωγραφική, η, γλυπτική η επαφή με έργα τέχνης ,η μουσική, ο χορός   το θεατρικό παιχνίδι καθώς και η επαφή με τη φύση και τα φαινόμενά της  π.χ. το φως ή το περιβάλλον σαν παιδαγωγικό μέσο  κ.τ.λ.  έτσι  ώστε μέσα από  πολλούς εποικοδομητικούς χειρισμούς αναδύονται οι δυνατότητες έκφρασης.  Στόχος της ομάδας είναι η παρουσίαση  βιωμένων  πρακτικών  για τη δημιουργία προβληματισμού και  γόνιμης συζήτησης με το ακροατήριο .

Διάρκεια 45'
Τέχνη Μουσική Θέατρο Χορός Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Η    ΘΩΜΑΙΣ ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ – ΤΡΟΥΛΟΥ είναι Επίκουρη Καθηγήτρια

 του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης .

Το γνωστικό της αντικείμενο είναι η διδακτική μεθοδολογία των

Εικαστικών  δραστηριοτήτων  στην Προσχολική Αγωγή καθώς και η

 Προσέγγιση των Εικαστικών  έργων Τέχνης στην Προσχολική και

Πρωτοσχολική ηλικία. Έχει ασχοληθεί επίσης με την  παιδαγωγική

μέθοδο της «προσέγγισης του  Reggio Emilia».

Έχει διδάξει:

  •  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- Παιδαγωγική σχολή Φλώρινας Τμήμα Νηπιαγωγών (ειδ.Επιστήμονας σε θέση Λέκτορα)  2003-2006  στη διδασκαλία  των μαθημάτων:

         α)Εικαστικά β) Διδακτική της τέχνης , γ) Το εικαστικό έργο τέχνης κα

         η προσέγγισή του μέσα στη σχολική τάξη δ)Διδακτική των

            Εικαστικών

         ε ) Βιωματική Προσέγγιση Μάθησης και ΄Εργο Τέχνης

  • Νορβηγία ,Trondheim ,Queen Maud University College of Early Childhood Education (17 -21 Απριλίου 2012) «Approach of Visual Arts in Early Childhood Education», στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus –Socrates
  • Νορβηγία ,Trondheim Queen Maud University College of Early Childhood Education (23-28 Σεπτεμβρίου 2013) «Approach of Visual Arts in Early Childhood Education»,
  • Κύπρος ,Λευκωσία,  European University  (20-25 Μαίου 2015) «Διδακτική μεθοδολογία των εικαστικών δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή» στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus –Socrates

 

Διοργάνωσε σεμινάρια Αισθητικής Αγωγής σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους στις εκπαιδευτικές περιφέρειες  Θεσσαλονίκης, Φλώρινας, Καβάλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Πέλλας, Δράμας Σερρών.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων  : «Εικαστικές προσεγγίσεις στην Προσχολική ηλικία – Διδακτική Μεθοδολογία» Καπουλίτσα Θ. (2009) Εκδόσεις Γράφημα Θεσσαλονίκη

«Κατανοώντας τις 100 γλώσσες του παιδιού – Σύγχρονες διδακτικές στην προσχολική αγωγή» , Καπουλίτσα Θ. ,Ιωαννίδου Αικ. (2012) Εκδόσεις Γράφημα Θεσσαλονίκη.

Οι κυρίες:  Κατερίνα Νενέρογλου    Διευθύντρια Παιδαγωγός Π.Α.

                    Αναστασία  Νενέρογλου  Ψυχολόγος

 

                     Μαρία Ασλανίδου,  Νηπιαγωγός

 

                     Έλενα Ευδερίδου, Νηπιαγωγός

 

                   Αλεξανδρίδου Παρασκευή,   Νηπιαγωγός

 

                    Θάλεια Ζουμπατιανού  Παιδαγωγός Π.Α.

 

                    Βασιλική Ιωαννίδου Παιδαγωγός Π.Α.

 

                     Ματίνα Καλανδάρογλου  Παιδαγωγός Π.Α.

 

Αποτελούν το προσωπικό του Ιδιωτικού Παιδικού σταθμού – Νηπιαγωγείου

«Reggio Θεσσαλονίκη»        Χορτιάτη 2 , Χορτιάτης Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 344471    e:mail  info@reggiothessaloniki.gr