Εισήγηση

Εμφάνιση
id 81
Τίτλος Η ένταξη του μουσικού παιχνιδιού στην εκπαίδευση: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής
Ονοματεπώνυμο Θεανώ Κουτσουπίδου
Συνεδρία ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ 15:30]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Thursday, 11 Oct 2018
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του οργανισμού Froebel Trust της Μ. Βρετανίας. Σκοπός της ήταν η διερεύνηση του μουσικού παιχνιδιού στην πρώιμη παιδική ηλικία εστιάζοντας στο ρόλο του εκπαιδευτικού, με βάση τις στάσεις και τις πρακτικές εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής αλλά και παιδιών ηλικίας 4 ως 5. Με αφετηρία τις ιδέες του Froebel όσον αφορά τη συμβολή του ελεύθερου παιχνιδιού στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών, η παρούσα μελέτη  διερεύνησε τις αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού και παιδιού, καθώς και τον βαθμό και το είδος εμπλοκής του εκπαιδευτικού στο παιχνίδι των παιδιών. Για τη συλλογή των δεδομένων υιοθετήθηκαν τεχνικές ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Δόθηκαν αρχικά ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις τόσο με εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε παιδικούς σταθμούς της Αθήνας όσο και με παιδιά ηλικία 4-5 ετών που φοιτούσαν σε παιδικούς σταθμούς. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αντίστοιχα ποσοτική (στατιστική) και ποιοτική (θεματική) ανάλυση των δεδομένων. Η ανάλυση ανέδειξε θεματικούς άξονες σε σχέση με τον ορισμό και τα είδη του παιχνιδιού, τα μέσα υλοποίησης του μουσικού παιχνιδιού, τα βασικά χαρακτηριστικά του μουσικού παιχνιδιού και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την έλλειψη κατανόησης από μέρους των εκπαιδευτικών κάποιων βασικών χαρακτηριστικών του παιχνιδιού, όπως η ελευθερία, καθώς και διαφορές στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν και υλοποιούν το παιχνίδι οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τα παιδιά. Προτείνονται τέλος ιδανικές προσεγγίσεις για τους ρόλους και τις πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν από τους εκπαιδευτικούς για την αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε σχέση με το μουσικό παιχνίδι, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και προσωπικές επιλογές και στάσεις των παιδιών.

 

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Θεανώ Κουτσουπίδου είναι Διδάκτωρ Μουσικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Surrey Μ. Βρετανίας, πρωτεύσασα απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Πιστοποιητικού PGCert «Μάθηση και Διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Πανεπιστήμιο Surrey). Είναι πιστοποιημένο μέλος (Fellow) της Higher Education Academy, UK. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια έχει διδάξει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. και στα Διδασκαλεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε δομές Δια Βίου Μάθησης και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και σε προγράμματα προσχολικής αγωγής στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από 2016 διατελεί Επικεφαλής της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Mediterranean College, έχοντας αναλάβει την ακαδημαϊκή εποπτεία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών παιδαγωγικών προγραμμάτων, καθώς και τη διδασκαλία μαθημάτων ερευνητικής μεθοδολογίας, επαγγελματικής ανάπτυξης και δημιουργικής αγωγής μέσα από τις τέχνες. Παράλληλα, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Ε.Κ.Π.Α. και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και για έργο της έχει βραβευτεί από την ESCOM (2006), την SEMPRE (2012), το Υπουργείο Παιδείας (2012) και το Froebel Trust (2014). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται  στη μουσική ανάπτυξη του παιδιού, την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη δημιουργικότητα.