Εισήγηση

Εμφάνιση
id 90
Τίτλος Διδακτική παρέμβαση μέσα από την Τέχνη στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Ονοματεπώνυμο Αλεξάνδρα Σπηλιοπούλου, Μαρία Ντάγανου
Συνεδρία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ 12:00]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ο σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης με την αξιοποίηση της Τέχνης και της τεχνικής της αναλογικής σκέψης στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ ενιαίου λυκείου.

Έχει αναδειχθεί η αξία της αισθητικής εμπειρίας στη μάθηση και ιδιαίτερα έργων υψηλής αισθητικής αξίας. Μέσα από τα έργα τέχνης, χωρίς να υποβαθμίζεται η λογική, ενεργοποιείται εξίσου το συναίσθημα, η φαντασία αλλά και η διαίσθηση του ατόμου, με τρόπο που διευκολύνεται η ολιστική αντίληψη ενός θέματος και ενισχύεται η συμμετοχή, η κριτική σκέψη και η αυτογνωσία.

Από την άλλη, η αναλογική σκέψη συνιστά μία από τις σπουδαιότερες διεργασίες της δημιουργικής νόησης. Αναλογική σκέψη είναι μια γνωστική διαδικασία μεταφοράς πληροφοριών ή νοήματος από ένα συγκεκριμένο θέμα (τομέας «βάσης») σε ένα άλλο συγκεκριμένο θέμα (τομέας «στόχος»). Ο τομέας βάσης, ονομάζεται συχνά και «ανάλογο». Η αναλογική σκέψη μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κάνουν συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών εννοιών και να μεταβιβάσουν γνώση από μια καλά κατανοητή και καλά δομημένη έννοια σε μια όχι τόσο οικεία ή όχι άμεσα αντιληπτή.

Η ενότητα που θα διδαχθεί με τις παραπάνω τεχνικές είναι η ενότητα 5.2 με τίτλο «Τιμή και ποσότητα ισορροπίας» του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ ενιαίου λυκείου (σελ. 93-95 σχολικού εγχειριδίου). Στο πλαίσιο της χρήσης της αναλογικής σκέψης, το «ανάλογο», όπως ορίστηκε νωρίτερα, είναι η απεικόνιση αγοραπωλησίας ενός πίνακα ζωγραφικής (βλ. τέλος της Περίληψης). Οι έννοιες «στόχος» είναι ο προσδιορισμός της τιμής, της ποσότητας ισορροπίας, το έλλειμμα ή υπερβάλλουσα ζήτηση και το πλεόνασμα ή πλεονάζουσα προσφορά.

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση στηρίχθηκε σε τρία ερωτήματα κατά την ανάλυση του πίνακα και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης διδασκαλίας στο ΕΠΠΑΙΚ Πάτρας, το 2018. Από τις απαντήσεις και εντυπώσεις των φοιτητών, που αποτέλεσαν το υλικό «ανατροφοδότησης» από την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης, παρατηρήθηκε ότι υποβοηθήθηκε η επίτευξη των μαθησιακών στόχων και έγιναν εμφανή τα μαθησιακά οφέλη από την αξιοποίηση της Τέχνης στη διδασκαλία.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπηλιοπούλου Αλεξάνδρα: Απόφοιτη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών (2005), Κάτοχος μεταπτυχιακού Med Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ (2017), Θέμα διπλωματικής εργασίας ΕΑΠ: Αντιλήψεις εκπαιδευτών ΙΕΚ για τη χρήση της μεθόδου «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» (2017).  Απόφοιτη του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2018). Θέμα πτυχιακής Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.: Ανάπτυξη σεναρίου διδασκαλίας με τη μέθοδο του «παιχνιδιού ρόλων» σε τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης (2018) Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα (2006-2008). Εκπαιδεύτρια σε ΣΔΕ – ΙΕΚ – ΚΕΚ (2009 – 2017).

.............................................................................................................................................

 

Ντάγανου Μαρία: Απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (2015). Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων του τμήματος Οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (2017). Θέμα διπλωματικής εργασίας: Ζητήματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και εργασιακών σχέσεων (2017). Απόφοιτη του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πάτρας (2018). Θέμα πτυχιακής Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.: Ανάπτυξη σεναρίου διδασκαλίας με τη μέθοδο του «παιχνιδιού ρόλων» σε τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης (2018). .......................................................................................................................................

 

Γομάτος Λεωνίδας: http://education.aspete.gr/index.p1%CF%82.html

.............................................................................................................................................

 

Αρμακόλας Στέφανος: http://patra.aspete.gr/index.php/el/2015-01-23-08-19-44/2015-04-26-21-09-52/2015-04-26-21-11-50