Εισήγηση

Εμφάνιση
id 111
Τίτλος H επίδραση του STEAM στην ανάδειξη της τέχνης του Θεάτρου
Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης
Συνεδρία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [ 12:00]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Ο ρόλος του ‘Α’ στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά STEAM αφορά την ενσωμάτωση της τέχνης (Art) στη γενικότερη φιλοσοφία της κατά διεπιστημονικής εκπαιδευτικής προσέγγισης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Κύριος παράγοντας του ‘Α’ αποτελεί η ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσα από κάθε είδος τέχνης. Ειδικότερα  μέσα από την προσέγγιση κατά STEAM οι μαθητές λόγω των δυναμικών παρεμβάσεων που παρέχουν οι τέχνες μπορούν α) να βελτιώσουν τη γνωστική τους ανάπτυξη, β) να ενισχύσουν την κοινωνική τους ανάπτυξη, γ) να αυξήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, δ) να ενασχοληθούν με τις τέχνες (Sousa & Pilecki, 2013). Η προσέγγιση κατά STEAM συμβάλλει στην πραγμάτωση κατά την οποία η επιστήμη και οι τέχνες αλληλοσυμπληρώνονται επειδή η επιστήμη παρέχει ένα μεθοδολογικό εργαλείο στην τέχνη και την τέχνη παρέχει δημιουργικό μοντέλο στην ανάπτυξη της επιστήμης " (Kim et al., 2012, σελ. 2).  Σύμφωνα με αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες οι τέχνες μπορούν να αποτελέσουν  τον καταλύτη στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τις χαμηλές επιδόσεις και την έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών για αυτές (European Commission,2011).

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίδρασης στο κίνητρο των μαθητών  για την ενασχόληση τους σε εκπαιδευτική δραστηριότητα STEAM που μελετά τον μηχανισμό του από μηχανής θεού, που χρησιμοποιούταν στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Η μεθοδολογία έρευνας pretest / posttest που εφαρμόστηκε σε ένα δείγμα 25 μαθητών της Α Λυκείου σχετικά με την χρήση και την έννοια του από μηχανής θεού  έδειξε ότι, πέρα από την θετική επίδραση στο κίνητρο ενασχόλησης των μαθητών με θεματικό αντικείμενο της τέχνης του θεάτρου, το 72% των μαθητών διερεύνησαν αρχαίες τραγωδίες και τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η παρέμβαση του θεϊκού προσώπου στο έργο, ενώ πρότειναν συγκεκριμένη αρχαία τραγωδία για να προσομοιώσουν στην ανάπτυξη του υλικού που σχεδίασαν κατά STEAM.

 

Αναφορές

Kim, E., Kim, S., Nam, D., & Lee, T. (2012). Development of STEAM program Math centered for Middle School Students.

Sousa, D. A., & Pilecki, T. (2013). From STEAM to STEAM: Using brain-compatible strategiesto integrate the arts. Thousand Oaks, CA: Corwin

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1358_el.htm

Διάρκεια 20'
Τέχνη Θέατρο
Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ο Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης κατέχει μεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική (Ph.D) στο επιστημονικό αντικείμενο της τεχνολογίας μετρήσεων, επεξεργασίας και συλλογής δεδομένων ενώ διατελεί μεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) στο πεδίο της επιστημολογίας STEM
 • Κατέχει μεταπτυχιακή ειδίκευση σε Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής (M.Sc) και μεταπτυχιακή ειδίκευση στις Επιστήμες της Αγωγής (M.A.Ed) στο αντικείμενο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.
 • Σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα μέσω LabVIEW.
 • Κατέχει θέση Συντονιστή και διδάσκοντα στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο παράρτημα της Λιβαδειάς.
 • Είναι διδάσκων ΠΔ 407 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής με πολυετή ερευνητική προϋπηρεσία σε ΑΕΙ ανά τη χώρα.
 • Στο βιογραφικό του έχει τη συγγραφή πλήθους ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και σημαντικό αριθμό εργασιών σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, με πλήρη κρίση.
 • Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, συντάκτης σε διεθνή περιοδικό, ενώ διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, αλλά και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
 • Ανήκει στο Μητρώο Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο οποίο έχει διατελέσει έργα πιστοποίησης φυσικών αντικειμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων και συντάκτης διδακτικών ψηφιακών σεναρίων του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολίτικης (ΙΕΠ)
 • Κατέχει έργο στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών μεθοδολογίας κατά STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) καθώς έχει βραβευτεί τρείς (3) φορές από την Microsoft για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών STEM παρουσιάζοντας τις μεθοδολογίες σε Ευρωπαϊκά forum της Microsoft και έχει αναγνωριστεί από την Microsoft ως ΜΙΕ Expert (Microsoft Innovative Educator, MIE) και ΜΙΕ FELLOW.
 • Σχεδιάζει ανοικτό υλικό και ανοικτό λογισμικό για εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEΑM και ηλεκτρονικό υλικό για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.