Εισήγηση

Εμφάνιση
id 117
Τίτλος Μουσικά ενταξιακά παιχνίδια και συμβουλευτική στο σχολείο. Μελέτη περίπτωσης.
Ονοματεπώνυμο Ασπασία Φραγκούλη
Συνεδρία ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [ 12:00]
Αίθουσα 313
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Η εισήγηση αφορά σε ποιοτική έρευνα που επιδιώκει, μέσα από τη μελέτη περίπτωσης μαθητή με νοητική αναπηρία που φοιτά σε ειδικό σχολείο, να καταδειχθεί η θετική επίδραση της συμβουλευτικής συνδυαστικά με την εφαρμογή μουσικών παιχνιδιών στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και δυνατοτήτων συναισθηματικής και λεκτικής έκφρασης παιδιών με ειδικές δυσκολίες, προωθώντας διαδικασίες αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και ένταξης. Πρόκειται για καινοτόμο ενταξιακό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε ο μαθητής του ειδικού σχολείου, ηλικίας δέκα ετών, αλλά και μία τάξη (Δ’) είκοσι μαθητών σχολείου γενικής αγωγής. Το πρόγραμμα με θέμα: «Μουσικά παιχνίδια» διήρκησε τέσσερις μήνες και βασίστηκε στις αρχές της μουσικοθεραπείας που αξιοποιεί στοιχεία της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης Orff, όπως και θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Έλαβε χώρα τόσο στο ειδικό σχολείο, όπου πραγματοποιήθηκαν οκτώ  ατομικές  μουσικές παρεμβάσεις με το μαθητή με νοητική αναπηρία, όσο και στο γειτονικό σχολείο γενικής αγωγής, όπου ο μαθητής του ειδικού σχολείου επισκέπτονταν την Δ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου και συμμετείχε στη μουσική ομάδα των είκοσι μαθητών της Δ’ τάξης, βιώνοντας την εμπειρία να παίζεις με άλλους, αλληλεπιδρώντας μουσικά, τραγουδώντας και αυτοσχεδιάζοντας με μουσικά όργανα Orff. To πρόγραμμα μαγνητοσκοπήθηκε και τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν  και αξιολογήθηκαν μέσω της μεθόδου της «παρατήρησης και αυτοπαρατήρησης» που βασίζεται στην ψυχαναλυτική παρατήρηση βρεφών στο φυσικό τους περιβάλλον. Από τη βιντεοανάλυση και τη συστηματική παρατήρηση φάνηκε πως οι μουσικοί ήχοι, ο ρυθμός και η μελωδία, που αποτέλεσαν συστατικά στοιχεία των μουσικών παιχνιδιών, προώθησαν τη συνύπαρξη και γνωριμία με τον άλλο, ενισχύοντας την ενταξιακή διαδικασία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ψυχοεκπαιδευτική προσέγγιση μέσω μουσικών παιχνιδιών, εφόσον λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης, καθώς και οι ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά, στο πλαίσιο συμβουλευτικών διαδικασιών στο σχολείο, μπορεί να ενεργοποιήσει το εσωτερικό δυναμικό παιδιού με γνωστικά και κοινωνικο-συναισθηματικά ελλείμματα, καλλιεργώντας του θετική εικόνα εαυτού, προσφέροντας θετικές εμπειρίες αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας  με τον άλλο, συμβάλλοντας έτσι στην ολόπλευρη ανάπτυξή του.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ασπασία Φραγκούλη είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [(ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ)/με Υποτροφία Ι.Κ.Υ.]. Θέμα διατριβής: «Η μουσική ως θεραπευτικό μέσο για παιδιά με ψυχικές διαταραχές στο ειδικό σχολείο». Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην «Ειδική Αγωγή» (ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ), Μaster of Αrts στη Μουσικοθεραπεία από το Πανεπιστήμιο των Τεχνών του Βερολίνου, καθώς και πτυχίο Ωδικής και Δίπλωμα Μονωδίας από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Έχει αναλάβει τη θέση της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας από το 2016. Το 2011-2015 ήταν διευθύντρια στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θήβας, ενώ το 2004-2006 δίδαξε μουσική στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Βερολίνου. Πραγματοποιεί καινοτόμα σχολικά προγράμματα με θέμα: «Μουσική και κίνηση», στοχεύοντας στη συναισθηματική οργάνωση και καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών. Έχει οργανώσει σεμινάρια εκπαιδευτικών με θέμα: «Η τέχνη στην Εκπαίδευση», καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε σχολεία με τη συνεργασία θεατρικών ομάδων και μουσικών συνόλων. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και συνεργάζεται με το ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ. Είναι μέλος του Συλλόγου  Μουσικοθεραπευτών Ελλάδας (ΕΣΠΕΜ) και Γερμανίας (DMTG).