Εισήγηση

Εμφάνιση
id 156
Τίτλος Διδάσκοντας Λογοτεχνία μέσα από το θέατρο/δράμα
Ονοματεπώνυμο Βάια Καραμπάτσα
Συνεδρία ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [ 15:00]
Αίθουσα 312
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Η εισήγηση αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας απόπειρας συνδυαστικής προσέγγισης των θεματικών ενοτήτων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» και «Θέατρο» με διδακτικό εργαλείο το εκπαιδευτικό δράμα. Σκοπός της δράσης ήταν αφενός η εισαγωγή του πιο παραγκωνισμένου από τα λογοτεχνικά είδη, του θεάτρου, στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και αφετέρου η ανανέωση της παραδοσιακής μεθοδολογίας προσέγγισης του μαθήματος. Η προστιθέμενη αξία του εκπαιδευτικού δράματος ως διδακτικού εργαλείου της Λογοτεχνίας έγκειται στην ενεργό και βιωματική εμπλοκή των μαθητών, στην ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους και στην ενίσχυση όλων των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους, γλωσσικών και μη. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήσαμε ήταν η ομαδοσυνεργατική με βάση τις αρχές του σχεδίου εργασίας (project). Τα κείμενα που διδάχτηκαν (Του νεκρού αδερφού, Ερωφίλη, Στέλλα Βιολάντη) επιλέχτηκαν με βάση τους στόχους και των δύο διδακτικών ενοτήτων: την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο ζήτημα των διαφυλικών σχέσεων, τη γνωριμία τους με τα βασικά στοιχεία του θεάτρου και την εξοικείωσή τους με τους θεατρικούς κώδικες. Μέσω κατάλληλων θεατρικών συμβάσεων (παγωμένη εικόνα, αυτοσχεδιασμός, δραστηριότητες εργαστηρίου θεατρικής γραφής κ.α.) οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν σε μια προσωπική και κριτική ανάγνωση των κειμένων και παροτρύνθηκαν να μετουσιώσουν την αισθητική τους συγκίνηση σε σωματική και γλωσσική έκφραση. Τα αποτελέσματα που συνάχτηκαν (με ερευνητικά εργαλεία την ανοιχτή παρατήρηση, τα ημερολόγια και τους ατομικούς φακέλους των μαθητών και ερωτηματολόγια) είναι ενθαρρυντικά. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες θετικά και θεωρούν σε μεγάλο βαθμό ότι οι θεατρικές τεχνικές έκαναν το μάθημα πιο διασκεδαστικό, τους βοήθησαν να κατανοήσουν περισσότερο τα κείμενα, βελτίωσαν το κλίμα της τάξης και κινητοποίησαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Το θέατρο/δράμα προτείνεται ως ανεκτίμητο εργαλείο για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο σύγχρονο σχολείο, που (οφείλει να) στοχεύει στη διαμόρφωση ταυτοτήτων μαθητών που δε λειτουργούν ως καταναλωτές πολιτισμικών προϊόντων αλλά ως κριτικοί δέκτες και ευαισθητοποιημένοι παραγωγοί πολιτισμού.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Θέατρο
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Καραμπάτσα Βάια εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει σπουδάσει στο τμήμα Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Θεατρικές Σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπήρξε συντονίστρια σε πολυάριθμα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικά) και εφαρμόζει τεχνικές του Εκπαιδευτικού Δράματος στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Συμμετείχε σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια με εισηγήσεις που αφορούν την εισαγωγή των τεχνών στην εκπαίδευση. Τίτλοι ανακοινώσεων: «Ανισότητες-Το δικαίωμα στην εκπαίδευση: Μια θεατρική διερεύνηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στον σύγχρονο κόσμο για ένα σχολείο που ξυπνά συνειδήσεις» (4ο Διεθνές συνέδριο ΙΑΚΕ, Ηράκλειο, 27-29 Απριλίου 2018), «Θέατρο επινόησης (devising) στο σχολείο: Μια βιωματική δράση για την προσέγγιση της διαφορετικότητας» (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 23-25 Οκτωβρίου 2015), «Η ψηφιακή αφήγηση ως κίνητρο για τη μαθησιακή διαδικασία και ως μέσο για τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών: Εφαρμογή σε μια ταινία με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό» (Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των ΤΠΕ, Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2014).