Εισήγηση

Εμφάνιση
id 2
Τίτλος Η παιδαγωγική αξιοποίηση της περιοδικής έκθεσης emotions.
Ονοματεπώνυμο Μαρία Τερέζα Γιακουμάτου
Συνεδρία ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ [ 11:30]
Αίθουσα 313
Ημερομηνία Thursday, 11 Oct 2018
Περίληψη

Στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε το εξής παράδοξο: από τη μια μεριά, η χώρα να έχει πλούσιο πολιτιστικό κεφάλαιο και πληθώρα μουσείων και από την άλλη, η εμπειρική έρευνα σχετικά με τις επισκέψεις παιδιών σε μουσεία να είναι περιορισμένη, παρότι τα παιδιά και, ειδικότερα οι σχολικές ομάδες, συχνά επισκέπτονται χώρους πολιτισμού. Παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση σειράς διδακτικών επισκέψεων στην έκθεση του Ωνάσειου Πολιτιστικού Κέντρου «emotions, ένας κόσμος συναισθημάτων», η οποία φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης. Η συγκεκριμένη έκθεση υποστήριξε με τον καλύτερο τρόπο την εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού. Κινήθηκε προς την κατεύθυνση της ιστορικής έρευνας: δεν επιχείρησε να παρουσιάσει έτοιμα διδάγματα για τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά περισσότερο λειτούργησε ως όχημα που μεταφέρει τον επισκέπτη στο παρελθόν, για να του αποκαλύψει τις κυρίαρχες ιδέες κάθε εποχής. Τα εκθέματα προσέφεραν την ευκαιρία στους επισκέπτες να συλλογιστούν ξανά τον ρόλο των συναισθημάτων στην προσωπική, κοινωνική και πολιτική ζωή, ενώ παράλληλα συνέβαλαν στην προώθηση του σχετικά νέου τομέα της ιστορίας των συναισθημάτων. Η ερευνητική προσέγγιση του θέματός μας έγινε με ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Στο πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας, η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών έγινε με ερωτηματολόγιο, ενώ στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας με συνεντεύξεις. Παρουσιάζεται ακόμη συνοπτικά το σκεπτικό της ανάπτυξης του υποστηρικτικού φακέλου, ο οποίος διατέθηκε ελεύθερα στο διαδίκτυο και συμπληρώθηκε με σχέδια εργασίας που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί. Τέλος προτείνονται μέθοδοι βελτίωσης της συνεργασίας σχολείων – μουσείων.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσεία
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Τερέζα Γιακουμάτου σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στην Αθήνα . Εργάζεται στη μέση εκπαίδευση ως φιλόλογος - επιμορφώτρια των νέων τεχνολογιών. Παρακολούθησε από την αρχή το θέμα της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σχεδίασε και στη συνέχεια διηύθυνε την Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας. Είναι συγγραφέας των βιβλίων "Διαδίκτυο και διδασκαλία", (Κέδρος, 2001) "Calendarium Interneticum" (Πατάκης, 2004), «Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ιστολογίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (Terrabooks, 2013). Συντηρεί τον ηλεκτρονικό κόμβο εκπαιδευτικού περιεχομένου www. netschoolbook.gr, ο οποίος το 2003 απέσπασε το βραβείο Mobius στην κατηγορία της εκπαίδευσης. Αρθρογραφεί συστηματικά στο ιστολόγιο terracomputerata.sch.gr, το οποίο απέσπασε τη σφραγίδα καλή πρακτικής για την εκπαίδευση και τη μάθηση.

Αρθρογραφεί επίσης σε εκπαιδευτικά περιοδικά για πολιτιστικά θέματα και την αειφορική εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας υπηρετεί ως υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας. Εχει αναπτύξει ηλεκτρονικό κόμβο υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.