Εργαστήριο: καλές πρακτικές

Διαθεσιμότητα: δεν υπάρχουν θέσεις

Εμφάνιση
id 235
Τίτλος Τα παιχνίδια ρόλων – σημαντικό εργαλείο για την αυτονομία, την αυτενέργεια και την παραγωγή λόγου στην τάξη
Ονοματεπώνυμο Χρυσάννα Διαμαντή
Συνεδρία Θεατρικό παιχνίδι και παραγωγή λόγου [εργαστήριο] [ 09:30]
Αίθουσα 741
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Πρόκειται για ένα εργαστήριο που προέκυψε από προσωπική ανάγκη, όταν είχα δική μου τάξη: ένα εύκολο «εργαλείο» που θα βοηθούσε τους μαθητές μου στο βασικό μάθημα της ζωής τους: να είναι αυτόνομοι, δημιουργικοί, να εκφράζουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές τους, με σεβασμό τόσο στον εαυτό τους όσο και στην ομάδα, αλλά και να καλλιεργήσουν αισθητική.

Χρειαζόμουν κάτι εύκολο, απλό και σύντομο, να «χωράει» με ευελιξία στο φορτωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Μετά από διάφορες δοκιμές και προσαρμογές, τα τελευταία χρόνια κατέληξε σε αυτή τη μορφή. Έχει εφαρμοστεί από το Νηπιαγωγείο έως και την Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου με επιτυχία από πολλούς/πολλές  εκπαιδευτικούς στο νομό Κυκλάδων. Θεωρώ ότι μπορεί άνετα να εφαρμοστεί, με ανάλογη προσαρμογή, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

  • Παρουσίαση μιας καλής πρακτικής που λειτουργεί αποτελεσματικά μέσα στην τάξη σε πολλαπλά επίπεδα: ανάμεσά τους τα πιο προφανή είναι ότι τα παιδιά καλλιεργούν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνδιαλλαγής, με κίνητρο μια ιστορία και στόχο την αναπαράστασή της. Αυτό είναι κάτι που τους δίνει ευχαρίστηση και ως εκ τούτου πειθαρχούν «στους κανόνες του παιχνιδιού», αναπτύσσουν αυτονομία και πειθαρχία σε έναν ισορροπημένο, δημιουργικό συνδυασμό. Αναπτύσσουν δεξιότητες λόγου.

 

  • Αναφορά σε ένα βασικό σημείο-κλειδί, το οποίο αφορά στην επιλογή της ιστορίας: η ιστορία που επιλέγεται να μην ξεπερνά σε δυνατότητες την ομάδα που απευθύνεται (αναλύεται τι σημαίνει αυτό).

 

  • Περιγραφή δύο βασικών δεξιοτήτων που χρειάζεται να έχει ο συντονιστής/η συντονίστρια και οι οποίες είναι: η ικανότητα να διατηρεί την αταραξία, το ρυθμό και την παραμονή στο ρόλο και η ικανότητα να εστιάζει στην ουσία, πίσω από την «εμφάνιση» μιας κατάστασης – να μπορεί να διακρίνει και να φωτίζει και την πιο μικρή, θετική μετατόπιση στην συμπεριφορά των παιδιών και η σύντομη αναφορά στο πώς αυτές αναπτύσσονται.

 

  • Βιωματική εμπειρία για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες των δυναμικών που αναπτύσσονται στην ομάδα και στα άτομα.

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Χρυσάννα Διαμαντή είναι παιδαγωγός (ΠΕ 70), με μεταπτυχιακές σπουδές στο Θέατρο (MFA in Theatre) και μακροχρόνια έρευνα, μελέτη και άσκηση στις εσωτερικές πρακτικές της τέχνης του taichi. Υπηρετεί ως Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Διεύθυνση Π. Ε. Ν. Κυκλάδων. Ασχολείται συστηματικά με το θέατρο στην εκπαίδευση και με τις δυναμικές που αναπτύσσονται στα άτομα και τις ομάδες, παιδιών και ενηλίκων, μέσα από τη συνάντηση και την αλληλεπίδραση, τόσο από την πλευρά της θεωρίας όσο και από την πλευρά της εφαρμογής.

Έχει μελετήσει και εφαρμόσει διάφορες καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη. Έχει, επίσης,  συναντηθεί και μαθητεύσει δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους∙ ανάμεσά τους, o Richard Nieoczym (μαθητής και συνεργάτης του J. Grotowski) , η Lorna Marshall (συγγραφέας του βιβλίου «Το σώμα μιλά»), η Maggie Hulson (συγγραφέας του βιβλίου «Schemes For Classroom drama»), ο Tapa Suntana (συνεργάτης του σκηνοθέτη Peter Brook). Ερευνά και εφαρμόζει, στην τάξη και σε ομάδες εκπαιδευτικών, βιωματικές πρακτικές που αναδεικνύουν και καλλιεργούν την τέχνη της συνειδητής παρουσίας σε ό,τι κάνουμε και πώς αυτό -η πράξη της παρατήρησης ως πράξη αισθητικής- επηρεάζει την πραγματικότητα και την αποτελεσματικότητά μας στην αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους.

Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Σύρο.

Διάρκεια 90'
Τέχνη Θέατρο