Εισήγηση

Εμφάνιση
id 31
Τίτλος Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας, το δικό μας θέατρο (Ένα μαθητικό αφιέρωμα στο θέατρο της πόλης)
Ονοματεπώνυμο Σταυρούλα Φραγκομανώλη
Συνεδρία ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ [ 09:00]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Στα πλαίσια δράσεων του ERASMUS+ με θέμα το θέατρο και σε συνεργασία με το <<ΔΙΑΖΩΜΑ>> και το πρόγραμμα αυτού  με τίτλο «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα», οι μαθητές του Γυμνασίου Ερέτριας κατά τη σχολική χρονιά που διανύουμε,2017-2018, ασχολήθηκαν με το Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας.Σκοπός αυτής της ενασχόλησης τους ήταν να  μελετήσουν το συγκεκριμένο μνημείο που βρίσκεται στην πόλη τους, να κατανοήσουν την αξία του, να προβληματιστούν από τα μηνύματα ζωής που από το συγκεκριμένο εκπορεύονται, να δημιουργήσουν καλλιτεχνικά για αυτό, να ψυχαγωγηθούν και να διαδώσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους. Στο πόνημά τους με τίτλο <<Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας>> επιζήτησαν τη συνεργασία και άλλων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας, άλλων φορέων του Δήμου Ερέτριας και δημόσιων υπηρεσιών του νομού Ευβοίας, καλλιτεχνικών ομάδων και καλλιτεχνών, απλών ανθρώπων της πόλης τους.  Η ανταπόκριση αυτών υπήρξε ανέλπιστα γρήγορη και ενθουσιώδης, ουσιαστική και απαραίτητη, προσκείμενη θετικά στην ιδέα του <<ανοιχτού σχολείου>> και των κοινών και συνεργατικών επιδιώξεων. Ως στοιχείο πρωτοτυπίας της εργασίας αυτής μπορεί να θεωρηθεί τόσο η κατάκτηση και η απόδοση της γνώσης μέσα από την τέχνη και την καλλιτεχνική δημιουργία όσο και η σύμπραξη πάρα πολλών φορέων με σκοπό τη συνεχή και όχι μόνο για τη φετινή σχολική χρονιά προβολή του Αρχαίου Θεάτρου. Πρωτότυπος, επίσης, στο όλο εγχείρημα μπορεί να θεωρηθεί και ο τρόπος αξιοποίησης των ΤΠΕ με τη χρήση των google docs. Η ομαδοσυνεργατική μάθηση, η προσέγγιση της γνώσης ολιστικά και μέσα στo πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομισμού, οι δημοκρατικές διαδικασίες και η προσπάθεια της ομαλής μετάβασης των παιδιών από την μια βαθμίδα στην άλλη συντέλεσαν θετικά στην εξέλιξη των εργασιών. Η βιβλιογραφία τέλος, στηρίχτηκε κυρίως στα σχολικά εγχειρίδια και στη βιβλιογραφία που δόθηκε στους μαθητές από τους υπεύθυνους του Αρχαιολογικού Μουσείου Ερέτριας.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Θέατρο
Βιογραφικό Σημείωμα

Η κα Σταυρούλα Φραγκομανώλη γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Σπούδασε  στο τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής  Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχικά, εργάστηκε  ως καθηγήτρια Φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα και από το 2001 εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ασκώντας το ίδιο λειτούργημα. Τα τρία  τελευταία χρόνια διδάσκει σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ερέτριας στο Νομό Ευβοίας. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια και συνέδρια, σχετικά του αντικειμένου της, ως σύνεδρος, ως εισηγήτρια και ως μέλος ομάδας βιωματικών εργαστηρίων. Τέλος, έχει συμμετάσχει  σε Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, σε προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και σε προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας.