Εισήγηση

Εμφάνιση
id 314
Τίτλος Μετασχηματίζοντας τη Μουσική Μάθηση ως «διαδικασία» και έξωθεν μαρτυρία: Σκιώδης παρουσία ή πολιτιστικός συνομιλητής;
Ονοματεπώνυμο Μαρία Αργυρίου, Γεώργιος Σιτώτης
Συνεδρία Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ [ 11:30]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Thursday, 11 Oct 2018
Περίληψη

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτελεί κοινή προσπάθεια επαγγελματιών της Μουσικής Εκπαίδευσης, με σκοπό να ανασύρουμε και να ερευνήσουμε μία σειρά εννοιών, όπως το βίωμα, η εμπειρία, το ενδιαφέρον για ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας, η καινοτομία, η δραστηριότητα, η χειραφέτηση, η ελευθερία των επιλογών, η εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων, οι οποίες σχετίζονται με τη Μουσική Εκπαίδευση αλλά και να ουσιαστικοποιήσουμε περιεχόμενα και στόχους που την αφορούν στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, αναφορικά με παρεμβάσεις της στην ευρύτερη Κοινότητα.

Μελετώντας συγκριτικά και τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), σε μια κοινή προσπάθεια ερευνητικής σύζευξης για το μετασχηματιστικό ρόλο της Μουσικής στα Προγράμματα Σπουδών και των τριών βαθμίδων αλλά και το συνεχή της διάλογο με άλλα διδακτικά αντικείμενα, θα επαναπροσδιοριστεί το φιλοσοφικό πλαίσιο σκέψης αλλά και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών αναφορικά με:

  • τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Μουσικής Εκπαίδευσης αξιοποιώντας τις κοινωνικές θεωρίες των Freire, McLaren, Giroux και Habermas, εστιάζοντας στην κριτική σκέψη, στην δράση και το συναίσθημα, αλλά και την Πραξιακή Φιλοσοφία του Elliott για την Μουσική Εκπαίδευση,
  • τις δυνατότητες «συνομιλίας» του εκπαιδευτικού Μουσικής με την τοπική κοινωνία,
  • τον ρόλο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την καλλιέργεια της καινοτομίας, την αποτελεσματικότητα και την παροχή κινήτρων επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού μουσικής.

Στόχος της συγκεκριμένης εισήγησης αποτελεί η διαμόρφωση κοινής προοπτικής συνεργασίας και συνέχειας της μουσικής διδασκαλίας από το νηπιαγωγείο έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως αδιαίρετη μαθησιακή διαδικασία, αφενός, στους τομείς της βασικής εκπαίδευσης και, αφετέρου, στις παιδαγωγικές - ανθρωπιστικές σπουδές, με προέκταση την Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών με προγράμματα τα οποία τους υποστηρίζουν, ενσωματώνοντας αποτελεσματικά καινοτόμες προτάσεις.

Θα παρουσιαστούν ξεχωριστές μελέτες και πρακτικές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα δύο τελευταία έτη 2016 -2018, εξετάζοντας πτυχές της μουσικής εκπαίδευσης ως φιλοσοφική θεώρηση και εμπειρία, ώστε οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν καλύτερα τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τους, αναφορικά με τις βασικές έννοιες της Μουσικής ως Πράξη, εντός και εκτός σχολικού χώρου. Επιπλέον, θα συζητηθούν και θα αναλυθούν στρατηγικές που συστήνουν παραδείγματα καλών εσω-διδακτικών αλλά και εξω-διδακτικών πρακτικών της Μουσικής Εκπαίδευσης με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα και η ταυτότητα της όχι μόνο στα προγράμματα σπουδών κάθε βαθμίδας αλλά και στη διαμόρφωση ενός ενεργού πολίτη με κοινωνική συνείδηση.

 

 

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Μαρία Αργυρίου, Ph.D., MEd., MΕd., εντάσσεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό της Εφαρμοσμένης Μουσικής Παιδαγωγικής και είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.pse.aegean.gr/). Με πολυετή διδακτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια μουσική εκπαίδευση και συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα, εστιάζει τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στη φιλοσοφία της μουσικής εκπαίδευσης, στη διδακτική της μουσικής στην προσχολική αγωγή και στην πολιτιστική πολιτική.

Ο Γιώργος Σιτώτης υπηρετεί ως εκπαιδευτικός μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2003) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2016). Στις δραστηριότητες του συμπεριλαμβάνονται: η διεύθυνση χορωδιακών συνόλων και συμφωνικής ορχήστρας, η διοργάνωση διεθνών και πανελληνίων μουσικοπαιδαγωγικών σεμιναρίων, οι επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής της μουσικής. Έχει γράψει μουσική για την τηλεόραση και το θέατρο καθώς και συνοδευτική μουσική για βιβλία που αφορούν στην προσχολική αγωγή.