Εισήγηση

Εμφάνιση
id 61
Τίτλος Η τέχνη ως παιδαγωγικό σύστημα
Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Συνεδρία ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ [ 11:30]
Αίθουσα Aula
Ημερομηνία Thursday, 11 Oct 2018
Περίληψη

Με την παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η τέχνη ως παιδαγωγικό σύστημα, δηλαδή ως βασικός άξονας διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης εκείνων που συμμετέχουν ενεργητικά είτε στην πρωταρχική καλλιτεχνική δημιουργία, είτε στη σπουδή και ερμηνεία του καλλιτεχνικού φαινομένου. Ως σύστημα, συνάντηση των συνιστωσών μιας παιδαγωγικής συμμετρίας υποκειμένου, μορφών και τεχνοτροπιών, η τέχνη μπορεί να ιδωθεί άμεσα όχι μόνο ως παιδαγωγικό βίωμα, αλλά και ως παιδαγωγική ταξινομία διδασκαλίας και μέθεξης, με απώτερο στόχο της την απόκτηση κοινωνικής και επικοινωνιακής ταυτότητας τόσο του καλλιτέχνη, όσο και του μαθητεύοντος στη δική της μορφωτική καλλιέργεια μαθησιακών, συναισθηματικών και χειροκινητικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου πνεύματος, αλλά και την κίνηση του σώματος. Με άλλα λόγια, η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην τεκμηρίωση της παιδαγωγικής δύναμης διά της τέχνης ως φαινομένου, ώστε να γίνεται κατόπιν κατανοητή η αρχή της παιδαγωγικής επιστήμης ως «τέχνης» που μεταμορφώνει και μεταμορφώνεται στην αλληλεπίδραση της αμοιβαιότητας εποχών και βιωμάτων.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική Θέατρο Χορός Κινηματογράφος Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης είναι Καθηγητής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Είναι Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Εφαρμογών και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού. Είναι επίσης επιστημονικός υπεύθυνος της κατεύθυνσης «Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ίδιας Σχολής και Διευθυντής Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού Παιδαγωγική Επιθεώρηση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.

Τα θεωρητικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι η παιδαγωγική διάσταση της λογοτεχνίας, η σχέση του παιδιού με την ανάγνωση, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, το παραμύθι και η διδασκαλία του, η ιστορία της Νεοελληνικής Παιδείας και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Έχει συγγράψει δεκατρία βιβλία και έχει επιμεληθεί πλήθος άλλων. Μελέτες και έρευνές του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή παιδαγωγικά και φιλολογικά περιοδικά.