Συνεδρία

Εμφάνιση
Κωδικός S2
Τίτλος ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αίθουσα Aula
Τύπος Εισηγήσεις
Έναρξη Thursday, 11 Oct, 11:30
Διάρκεια 120'
Chair Τηλέμαχος Μουδατσάκις