Εισήγηση

Εμφάνιση
id 72
Τίτλος Πρόταση για την αξιοποίηση έργου τέχνης ως εποπτικού υλικού κατά τη διδασκαλία της σχολικής Ιστορίας.
Ονοματεπώνυμο Ευαγγελία Ψυχογυιού
Συνεδρία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ [ 11:30]
Αίθουσα 313
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Η σύγχρονη διδακτική της σχολικής Ιστορίας αποβλέπει όχι μόνο στη δηλωτική, αλλά κυρίως στη διαδικαστική ιστορική ή μεταϊστορική γνώση, σκοποθεσία που κατεξοχήν υπηρετεί η επεξεργασία και ερμηνεία πολύτροπων και πολυσημειωτικών μαρτυριών του παρελθόντος, μεταξύ αυτών και έργων τέχνης. Στην εισήγηση αυτή κατατίθεται πρόταση διδακτικής αξιοποίησης του πίνακα του Jacques-Louis David, Η διάβαση των Άλπεων από τον Βοναπάρτη (που συμπεριλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου ως εποπτικό ιστορικό υλικό), με σκοπό την ενσυναισθητική πρόσληψη του παρελθόντος από τους/τις μαθητές/ριες και την ανάπτυξη σε αυτούς/ές δεξιοτήτων κριτικού ιστορικού και οπτικού γραμματισμού.

Οι μαθητές/ριες εργαζόμενοι/ες σε ομάδες οικοδομούν τη γνώση τους, εμπλεκόμενοι/ες σε δραστηριότητες που τις/τους ωθούν σταδιακά να παρατηρήσουν προσεκτικά το έργο του David, να το προσεγγίσουν κριτικά, να ερμηνεύσουν τα σύμβολά του και να επισημάνουν τη λειτουργία του, ανάγοντάς το στο χωροχρονικό του συγκείμενο και αναθεωρώντας αρχικές ψευδοϊστορικές εκτιμήσεις τους. Προς το σκοπό αυτό και μεταξύ άλλων συγκρίνουν τον πίνακα του David με έναν ομόθεμο του Paul Delaroche, αποκαλύπτουν την προπαγανδιστική λειτουργία του πίνακα του David, αλλά και επεκτείνουν τον προβληματισμό τους στο πώς κατασκευάζεται η εικόνα του ηγέτη στη σύγχρονη κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα. Παράλληλα, έχουν ήδη επισημάνει ελλείψεις στην εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων και την πλαισίωση σε αυτά των εικόνων ως ιστορικών παραθεμάτων, και τις αποκαθιστούν, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του έργου τέχνης όχι απλά ως διακοσμητικού στοιχείου του βιβλίου του μαθητή ή έστω αφορμής για συζήτηση στην τάξη, αλλά ως διδακτικού υλικού που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ευαγγελία Ψυχογυιού του Γεωργίου είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Ιστορικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία και διδακτορικό τίτλο σπουδών του Ιστορικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Υπηρετεί ως σχολική σύμβουλος Φιλολόγων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Κατά το παρελθόν έχει υπηρετήσει ως καθηγήτρια σε σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως διευθύντρια Γενικού Λυκείου, ως προϊσταμένη επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Έχει συγγραφικό έργο σε βιβλία που αφορούν την Ιστορία, έχει υποστηρίξει την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων που έλαβαν έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε συνέδρια, στην οργανωτική επιτροπή συνεδρίων και διαγωνισμών και έχει διοργανώσει  και υλοποιήσει μεγάλο αριθμό επιμορφώσεων ως σχολική σύμβουλος και προϊσταμένη επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης.