Εργαστήριο: βιωματικές δράσεις

Εμφάνιση
id 95
Τίτλος Δε φοβάμαι εγώ διόλου το σχολειό!
Ονοματεπώνυμο Ευσταθία Μαυροειδή
Συνεδρία Παιδαγωγική κινήτρων και τέχνες [εργαστήριο] [ 15:30]
Αίθουσα 741
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και όλων των ειδικοτήτων .

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ο θεματικός άξονας του εργαστηρίου γύρω από τον οποίο θα παρουσιαστούν οι δράσεις που περιγράφονται παρακάτω ορίζει την τέχνη ως διδακτικό μέσο: θέατρο,  μουσική και εικαστικά χρησιμοποιούνται ως εργαλεία  για δημιουργική διδασκαλία στα μαθήματα γενικής παιδείας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η μεθοδολογία στηρίζεται στη θεωρία κινήτρων της  μάθησης τεσσάρων σταδίων του Keller, (Προσοχή, Συνάφεια, Εμπιστοσύνη, Ικανοποίηση) και πως αυτά ενισχύουν τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών . Όλες οι δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και με την κατάλληλη προσαρμογή απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι δράσεις που θα παρουσιαστούν αφορούν όλα τα στάδια της θεωρίας του Keller και ιδιαιτέρως αυτό της Ικανοποίησης.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Σκοπός  του εργαστηρίου είναι η ανάδειξη πρακτικών, τεχνικών και μεθόδων για την «ενίσχυση» των  μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Πρόκειται για πέντε καινοτόμα διδακτικά σενάρια προσέγγισης  γνωστικών αντικειμένων  του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Ιστορίας (συγκεκριμένα της τοπικής Ιστορίας). Στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών  σεναρίων εμπλέκονται όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος του Δημοτικού σχολείου εκτός των ξένων γλωσσών.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία να ακολουθήσουν τη πορεία των τεσσάρων σταδίων της θεωρίας των κινήτρων του Keller όπως ακριβώς τη βίωσαν και οι μαθητές  που πήραν μέρος στα προγράμματα που θα παρουσιαστούν.

Αρχικά   «δούλεψαν» πάνω σε απλές δραστηριότητες για να αποκτήσουν «οικειότητα» με τα γνωστικά αντικείμενα και στη συνέχεια  «παρήγαγαν»  θεατρικό κείμενο και συνέκριναν με αυτό των μαθητών μου.

Στη συνέχεια παρακολούθησαν τη μέθοδο επιλογής γνωστικών στοιχείων για τη γραφή τραγουδιού που στόχο έχει την ενίσχυση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

Διάρκεια 90'
Τέχνη Μουσική Θέατρο Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

 Εκπαίδευση και Σπουδές

1993

Αποφοίτηση από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ

 

2018

Σε εξέλιξη διπλωματική εργασία μεταπτυχιακών σπουδών στην Ορθόδοξη Θεολογία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου

 Ξένες Γλώσσες

Ξένη Γλώσσα 1 :   Proficiency in English

Ξένη Γλώσσα 2 :   Conoscenza della lingua Italiana (Abanzato Senior)

Επαγγελματική Εμπειρία

1993 -2000

Εργάστηκα σε ιδιωτικά φροντιστήρια .

2000- 2018

Εργάζομαι ως δασκάλα στο 5ο Δ.Σ. Λιβαδειάς

 Δημοσιεύσεις

2003

«Ιδέες για δραστηριότητες επέκτασης στο κεφάλαιο της φωτοσύνθεσης"

Περιοδικό:                

 «Έρευνα και Πράξη»,                          Τεύχος 5 ,                            Εκδόσεις  Γρηγόρη

2012

«Κεραυνός»

(βραβευμένη εργασία από τους διοργανωτές)

Πρακτικά συνεδρίου ΕΚΦΕ Αιγάλεω

2013

« Ο Καραγκιόζης στο στόλο του Λάμπρου Κατσώνη»

(βραβευμένη εργασία από τον σύλλογο: «Λ. Κατσώνης»)

Περιοδικό:

«Λάμπρος Κατσώνης, Αρ. Φύλλου 124

2015

«Κεραυνός»

Πρακτικά

Συνεδρίου θεατρολογίας ΕΚΠΑ

2015

«Κάθε τραγούδι και … νομός»

Πρακτικά 1ου συνεδρίου Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

2017

« Οι περιπέτειες του Αστυνόμου Βρισκόλα»

Πρακτικά ΕΚΕΔΙΣΥ

«Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρία και πράξη»

2017

«12 + 1 υποθέσεις του Αστυνόμου Βρισκόλα»

Πρακτικά 3ου συνεδρίου Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

2018

Μαθηματικο – γλωσσικοί γρίφοι

Πρακτικά ΕΚΕΔΙΣΥ

«Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρία και πράξη