Συνεδρία

Εμφάνιση
Κωδικός S108
Τίτλος Μουσική διδασκαλία και Νέες Τεχνολογίες: Αξιοποιώντας ψηφιακά μαθησιακά εργαλεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση [εργαστήριο]
Αίθουσα 916
Τύπος Εργαστήρια
Έναρξη Friday, 12 Oct, 16:00
Διάρκεια 90'
Chair