Συνεδρία

Εμφάνιση
Κωδικός S81
Τίτλος Μουσική: νέες διδακτικές προσεγγίσεις 2 [εργαστήριο]
Αίθουσα 742
Τύπος Εργαστήρια
Έναρξη Friday, 12 Oct, 18:30
Διάρκεια 90'
Chair