Εισήγηση

Εμφάνιση
id 228
Τίτλος Το Αρχαίο Δράμα ως εργαλείο μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Ορνίθων.
Ονοματεπώνυμο Αρετή Φρεμεντίτη
Συνεδρία ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ [ 09:00]
Αίθουσα 312
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Είναι άραγε εφικτή η ταυτόχρονη εξοικείωση των μαθητών με ένα θεατρικό έργο, με την τέχνη του Θεάτρου, τις Τέχνες γενικότερα αλλά και ποικίλα άλλα γνωστικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αντικείμενα στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης; Η παρούσα εισήγηση θα προσεγγίσει το παραπάνω ερώτημα, παρουσιάζοντας ένα πρωτότυπο, ετήσιο θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια παιδαγωγικού θεατρικού εργαστηρίου, με τριάντα συνολικά συμμετέχοντες μαθητές, χωρισμένους σε δύο ηλικιακές ομάδες, 4-6 και 7-10 ετών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη πρόταση εναλλακτικής διδασκαλίας των θεατρικών κειμένων, μέσω των εργαλείων που προσφέρουν το Θέατρο και οι Τέχνες στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τα οφέλη της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και της μάθησης. Ακολουθώντας το κείμενο των Ορνίθων του Αριστοφάνη και μέσα από μια πληθώρα θεατρικών τεχνικών και δραστηριοτήτων, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο το ίδιο το κείμενο και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό αλλά και τις τεχνικές και τους κώδικες του Θεάτρου, τις Τέχνες, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο και οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος, το θεωρητικό κι ερευνητικό πλαίσιο, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του, τα αποτελέσματα και η αξιολόγησή τους, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας αντίστοιχων θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων με άλλα θεατρικά κείμενα.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Θέατρο
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Αρετή Φρεμεντίτη, καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας-Φιλολογίας και Θεατρολόγος – Θεατροπαιδαγωγός, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και αριστούχος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια Αγγλικών και θεατρολόγος σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ενώ έχει δημιουργήσει και υλοποιήσει ποικίλα θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους. Αυτό το διάστημα εργάζεται σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ως καθηγήτρια Αγγλικών μέσω της θεατρικής αγωγής και θεατρολόγος σε μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη χρήση του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών στην Εκπαίδευση, στη διδασκαλία τόσο της Αγγλικής γλώσσας όσο και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Έχει δημιουργήσει θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα με έμφαση στη χρήση της Θεατρικής Αγωγής ως βασικής διδακτικής μεθοδολογίας στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα καθώς και θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα βασισμένα σε λογοτεχνικά και θεατρικά κείμενα, μέσω των οποίων οι μαθητές έρχονται σε επαφή τόσο με ποικίλα καλλιτεχνικά και κοινωνικά ζητήματα όσο και την ίδια την τέχνη του Θεάτρου.