Εισήγηση

Εμφάνιση
id 244
Τίτλος Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση ως μέσο καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά Δ' τάξης Δημοτικού Σχολείου
Ονοματεπώνυμο Αστέριος Τσιάρας, Έλενα Γεωργιάδου
Συνεδρία ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ [ 15:00]
Αίθουσα 313
Ημερομηνία Saturday, 13 Oct 2018
Περίληψη

Η αξία των συναισθημάτων καθ' όλη τη πορεία της ζωής ενός ατόμου είναι πολύ μεγάλη. Επομένως είναι πολύ σημαντική η σωστή συναισθηματική αγωγή από μικρή ήδη ηλικία, προκειμένου να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση  μέσα από τον βιωματικό τρόπο μάθησης που έχει αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσω προκειμένου τα παιδιά να καλλιεργήσουν την συναισθηματική νοημοσύνη τους.        
            Η παρούσα πρόταση εισήγησης στο συνέδριο αναφέρεται σε μια έρευνα δράσης με ποιοτικά και ποσοτικά μέσα συλλογής δεδομένων που αποβλέπει στη διερεύνηση της ερευνητικής υπόθεσης πως η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση συμβάλλει στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά Δ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου.           
            Παρά τους ερευνητικούς περιορισμούς, το ερευνητικό πρόγραμμα ανέδειξε τη δύναμη της Δραματικής Τέχνης στην εκπαίδευση και μέσω του συνδυασμού των ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών εργαλείων υπήρξε μια σειρά ευρημάτων.  Μάλιστα και από τα αποτελέσματα  της στατιστικής επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων, και των ποιοτικών, οι ερευνητικές υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν, αν και κάποιες είχαν στατιστικά μικρή διαφορά.         
            Στην πειραματική ομάδα που υλοποιήθηκε η παρέμβαση, επιβεβαιώνεται   στατιστικά η επίδραση της Δραματικής Τέχνης στις εξαρτημένες παραγοντικές μεταβλητές, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, φαίνεται πως  η μεταβολή στις τιμές των εξαρτημένων μεταβλητών, στην πειραματική ομάδα, δεν οφείλονται στην επενέργεια απροσδιόριστων τυχαίων ανεξάρτητων μεταβλητών.     
       Στην πειραματική ομάδα βελτιώθηκε η συναισθηματική αυτοεπίγνωση, δηλαδή η βελτίωση στην αναγνώριση και στο χαρακτηρισμό των συναισθημάτων, ικανότητα κατανόησης αιτιών. Στο επίπεδο του χειρισμού των συναισθημάτων, βελτιώθηκε ο έλεγχος του θυμού και της απογοήτευσης, η αποφυγή συγκρούσεων και φραστικών προσβολών, η αντιμετώπιση άγχους, η σωστή εκτόνωση και έκφραση του θυμού και η αυτορρύθμιση. Επιπρόσθετα, καλλιεργήθηκε η ενσυναίσθηση και ο χειρισμός των σχέσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ τους.             
            Συμπερασματικά, φαίνεται από τα ερευνητικά αποτελέσματα ότι η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση αποτελεί ένα δυνατό και αναπόσπαστο μέσο για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης στα παιδιά Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Θέατρο
Βιογραφικό Σημείωμα

Η Γεωργιάδου Ελένη είναι απόφοιτη θεατρολόγος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  στη  Δραματική Τέχνη και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, της Σχολής Καλών Τεχνών  του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εκπόνησε την Προπτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ο ρόλος της θεατρικής αγωγής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, που παρουσιάζουν  λειτουργικές διαταραχές στη συμπεριφορά τους». Συνέχισε τις επιμορφώσεις της  στη σχολή του κ.  Κουρετζή. Συγχρόνως εκπαιδεύτηκε στο «Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα» για παιδιά με ΥΛΑ & Άσπεργκερ, από την κ. Χάρις Καρνέζη. Συνέχισε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Ιατρικής Σχολής στο Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους». Στην πορεία εκπαιδεύτηκε στο «Playtherapy Greece», από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Apac  Ltd αναγνωρισμένο από τον οργανισμό PTI/PTUK  και συνέχισε στο επίπεδο Post Graduate Diploma για την κατάκτηση του τίτλου: «Παιγνιοθεραπεύτρια». Είναι μέλος του Play Therapy International από το 2015. Έχει υπάρξει μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στο Ναύπλιο-Επίδαυρο. Συμμετείχε και οργάνωσε διάφορα project και παραστάσεις.  Έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια και ημερίδες-διημερίδες. Από το 2012 μέχρι και σήμερα έχει υλοποιήσει διάφορα θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα σε Δημοτικά Σχολεία και σε Δήμους. Έχει εργαστεί ως θεατρολόγος σε διάφορους φορείς και ως θεραπεύτρια σε θεραπευτικά κέντρα. Από το 2017 εργάζεται ως θεατρολόγος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

 

Βιογραφικό σημείωμα (έως 200 λέξεις):

 

Ο Αστέριος Τσιάρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Δραματική Τέχνη και  Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση - Master in Drama  and Performing Arts in Education and Lifelong Learning» και Aντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει σπουδάσει Παιδαγωγικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετείχε ως εισηγητής σε βιωματικά θεατρικά σεμινάρια επιμόρφωσης φοιτητών και εκπαιδευτικών. Ήταν σχολικός σύμβουλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός ειδικότητας στη διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο στην παιδαγωγική του θεάτρου, σε θέματα που αφορούν στη συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, στην ενίσχυση της παιδικής αυτοαντίληψης και στη διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική τάξη. Τέλος, έχει δημοσιεύσει οχτώ βιβλία και πολλά άρθρα σε σχέση με το Θεατρικό Παιχνίδι και το Εκπαιδευτικό Δράμα.