Εισήγηση

Εμφάνιση
id 249
Τίτλος Εικαστικές, θεατρικές και μουσικές εναλλαγές της Μεσογείου: Μια διεπιστημονική, διαθεματική πρόταση με διαπολιτισμικές διαστάσεις
Ονοματεπώνυμο Γεωργία- Μαρία Τσερπέ
Συνεδρία ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [ 11:30]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Η παρούσα επιμορφωτική και διδακτική πρόταση εστιάζει στην διεπιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά - Μουσική - Θεατρική Αγωγή) και την διαθεματική συνεργασία των μαθητών τους. Πρόκειται για μια προσπάθεια υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, μέσα από την ισότιμη συνεργασία και συμμετοχή με σεβασμό ωστόσο, στη μοναδικότητα των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Αποτελεί μια προσπάθεια αξιοποίησης της τέχνης και της καλλιτεχνικής έκφρασης ως μέσου για την διαπολιτισμική συνεργασία, την επικοινωνία, την αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και πολιτισμών. Ειδικότερα εστιάζει στη διεπιστημονική προσέγγιση των πολιτισμών, των  λαών  και των ανθρώπων που συμβιώνουν γύρω από την λεκάνη της Μεσογείου. Σκοπός της πρότασης είναι η αποκατάσταση της σύνδεσης με το ‘άλλο’ και ‘διαφορετικό’ διαμέσου της δημιουργικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η πρόταση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και ειδικά σχολεία με διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Επιχειρεί μια επανεξέταση του οικείου, του ταπεινού, του απλού  και του καθημερινού που, εντούτοις, αποτελεί τη βάση και την ουσία της ύπαρξης. Εστιάζει στην ανάδυση εικόνων, ήχων, γεύσεων, αρωμάτων κλπ. που επιτρέπουν την ανάδυση των αληθινών αξιών της ζωής ενάντια σε κάθε αποσυνδετική ή διαλυτική λογική που υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από στρατηγικές και τεχνικές (παιγνιώδεις, βιωματικές, εικαστικές, μουσικές κλπ. δραστηριότητες), προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συμμετοχικής, ενεργητικής μάθησης προσεγγίζουν το στοιχειώδες (γη, νερό, αέρας, φωτιά κλπ.) Στη συνέχεια, μέσα από αναστοχαστικές, μεταμορφωτικές δράσεις και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες επιχειρούν τον μετασχηματισμό των επιμορφωτικών ενεργειών σε διδακτικές πράξεις με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στην τάξη. Απώτερος στόχος η γνωριμία των μαθητών με τα τοπία, τα χρώματα, το φως, τη χλωρίδα, την πανίδα, τη μουσική της φύσης, τα τραγούδια, τα μουσικά όργανα, τους ανθρώπους, τα ήθη, τα έθιμα κλπ. των παράκτιων χωρών της Μεσογείου με απώτερο τη μεταβολή των πεποιθήσεων αναφορικά με το τι μας συνδέει και τι μας χωρίζει.

 

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική Θέατρο Εικαστικά
Βιογραφικό Σημείωμα

Βιογραφικό σημείωμα

Η Ελένη Κάρτσακα είναι πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και διδάκτορας στο επιστημονικό πεδίο της Τέχνης και της Σημειωτικής. Υπηρέτησε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγήτρια Εικαστικών και από το 2007 υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει έργα λογοτεχνικά και τεχνοκριτικά κείμενα και έχει συμμετάσχει σε επιτροπές για την συγγραφή και αξιολόγηση σχολικών βιβλίων, προγραμμάτων σπουδών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Εκτός από τα θέματα τέχνης και εικαστικής αγωγής στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα, το ερευνητικό και συγγραφικό έργο της εντάσσονται και θέματα που αφορούν, κυρίως στη βιωματική εκπαίδευση και την συνέργεια των τεχνών, στην  επιμόρφωση ενηλίκων, στη διαπολιτισμική, ενταξιακή εκπαίδευση, στη διεπιστημονική, διαθεματική προσέγγιση, καθώς και θέματα κοινωνικής σημειωτικής και σύγχρονου κοινωνικού και αξιακού προβληματισμού.

 

Βιογραφικό σημείωμα

Η Γεωργία Μαρία Τσερπέ είναι αριστούχος πτυχιούχος πιάνου και θεωρητικών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, καθώς και πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Είναι επίσης αριστούχος Διδάκτωρ του ιδίου Τμήματος και αριστούχος κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Α.Π.Θ. Ακόμη, είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. Ως μουσικολόγος έχει πάρει μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, έχει δώσει διαλέξεις και έχει συμμετάσχει σε επιτροπές για τη συγγραφή προγραμμάτων σπουδών και οδηγών του εκπαιδευτικού. Aκόμη,  έχει συγγράψει σχόλια σε προγράμματα συναυλιών και σε δισκογραφία έργων ερμηνευμένων από Έλληνες εκτελεστές. Επίσης, έχει διδάξει σε επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς μουσικής, αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Είναι τακτικό μέλος της «Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας» (Ε.Μ.Ε.) και μέλος της Ερευνητικής Ομάδας «Νεοελληνική μουσική» της Ε.Μ.Ε. Είναι, επίσης, μέλος της «Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση» (Ε.Ε.Μ.Ε.), καθώς και μέλος της κριτικής επιτροπής των περιοδικών «Μουσικοπαιδαγωγικά» και «Μουσική Εκπαίδευση» της Ε.Ε.Μ.Ε. Εργάζεται ως Σχολική Σύμβουλος εκπαιδευτικών μουσικής στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας.