Εισήγηση

Εμφάνιση
id 98
Τίτλος Η αξιοποίηση της μουσικής και θεατρικής τέχνης ως μέσο προσωπικής αφύπνισης και δημιουργικής έκφρασης. Πρόταση – δράση σε τάξη με παιδιά Ρομά
Ονοματεπώνυμο Μαρία Βαφειάδου, Ευφροσύνη Γρίμπιλα
Συνεδρία ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [ 11:30]
Αίθουσα 204
Ημερομηνία Friday, 12 Oct 2018
Περίληψη

Ζούµε σε µια κοινωνία, που ορίζει, λίγοι να κυριαρχούν σε βάρος των πολλών, συσσωρεύοντας και παράγοντας πλούτο και πολιτισμό και μετατρέποντας τους τελευταίους σε ομάδες πολιτισμικής μειονότητας.

Σε τέτοιες οµάδες, που ζουν σε συνθήκες άγνοιας της δύναµης της πολιτικής και πολιτισµικής τους ταυτότητας, η τέχνη της μουσικής και του θεάτρου εμφανίζονται ή σαν φτηνά εμπορικά καταναλωτικά προϊόντα ή σαν ένα είδος εσωστρεφούς τέχνης που οδηγείται στην κουλτούρα της αποµόνωσης και στον πολιτισμικό εγκλεισμό.

Αυτό το είδος τέχνης προωθείται και στον τομέα της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό µε την αναπαραγωγή του καθαρά διασκεδαστικού µοντέλου της θεατρικής και της μουσικής τέχνης, με στόχο να διδάσκονται ως μέσα ψυχαγωγίας και όχι κριτικής σκέψης και έκφρασης, που μπορούν να οδηγήσουν στον κριτικό γραμματισμό, τον προβληματισμό, την διαπραγμάτευση και την ενδυνάμωση της πολιτισμικής ταυτότητας.

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η ελλιπής κατάρτιση των δασκάλων σε θέματα της κριτικής διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, η αποφυγή αξιοποίησης τεχνικών από το χώρο της τέχνης σε μαθήματα γενικής εκπαίδευσης και η αντίληψη των γονέων ότι τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο σχολείο έχουν δευτερεύοντα ρόλο και όχι ουσιαστικό στη διδακτική πράξη.

Μέσα σε ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον θέτουμε προβληματισμούς και δίνουμε μια άλλη οπτική για το ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της μουσικής και του θεάτρου, πώς μπορεί να λειτουργήσει στην ιδιαίτερη κουλτούρα του σύγχρονου μαθητή/τριας και ποια μπορεί να είναι η συμβολή τους στην καθημερινή ζωή του παιδιού.

Η συγκεκριμένη πρόταση-δράση υλοποιήθηκε στο 3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης (Θεσσαλονίκη), στην περιοχή του Δενδροποτάμου όπου το 90% του μαθητικού δυναμικού είναι παιδιά Ρομά. Στόχος μας ήταν η ανάδυση και η ενδυνάμωση της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών/τριων μας στο πλαίσιο της τοπικής σχολικής τους κοινότητας, η προσωπική και κοινωνική αφύπνισή τους, η ανάδυση και η δημιουργική έκφραση προβληματισμών, με πυξίδα τις αρχές της κριτικής διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και αξιοποιώντας τεχνικές του θεάτρου και της μουσικής.

Διάρκεια 20'
Τέχνη Μουσική Θέατρο
Βιογραφικό Σημείωμα